Kerkdiensten

10.30 Centrumkerk

Agenda

12 mei

ds C. H. Oechies

19 mei

ds C. H. Oechies

26 mei

ds K. Vos, Bilthoven
Dienst van Schrift en Tafel

Donderdag 30 mei 9.30

ds C. H. Oechies
Hemelvaartsdag

2 juni 

ds N. Vos, Amsterdam

Gemeenteavond

Dinsdagavond 28 mei, 20:00 uur, Centrumkerk.
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd. We verwachten dat het net als vorig jaar een nuttige en gezellige avond zal worden.

Beroepingswerk

Beroepingswerk

Het werk van de beroepingscommissie loopt volgens plan. De procedure vraagt veel tijd, maar dat is nodig vanwege de zorgvuldigheid. Van eind februari tot begin april zijn een aantal geselecteerde kandidaten “gehoord”. Er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met de kandidaten naar aanleiding van de kerkdiensten. In mei zal de beroepingscommissie hopelijk een advies over een geselecteerde kandidaat aan de kerkenraad kunnen uitbrengen.

Concert 30 juni 2019

Concert 30 juni 2019

Indisch Koor Lagu Jiwa  olv Louis Drabe. Aanvang 16.00. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage. Drankje en nootje na afloop.

Neem contact op

Ben je nieuw hier en wil je weten wat je bij ons kunt doen?
Heb je een leuk idee voor een activiteit?
Wilt u voorbede vragen voor iemand?

Stuur een bericht.

Deze site is in ontwikkeling. Heeft u vragen, tips of feedback?
Stuur een bericht.