Kerkdiensten

Kerkdiensten

De gemeente komt op zondag samen in de kerk. De diensten worden, op een enkele uitzondering na, gehouden in de Centrumkerk, en beginnen om 10.30 uur. Op de homepagina vindt u een overzicht van de komende diensten. Koffiedrinken Voor de dienst is er vanaf 10.00...

Lees meer
Dienst van Schrift en Tafel

Dienst van Schrift en Tafel

De viering van het Heilig Avondmaal vindt tweemaandelijks plaats in een lopende viering. Ook kinderen zijn van harte welkom mee te doen. Er worden brood, wijn en druivensap gebruikt.

Doopdienst

Doopdienst

Bediening van de doop kan worden aangevraagd bij één van de predikanten. In overleg wordt dan een passende datum gezocht en de dienst verder doorgesproken.

Kerk- en schooldienst

Kerk- en schooldienst

De kerk- en schooldiensten zijn een samenwerking tussen de Centrumkerk en de Julianaschool. De diensten vinden vijf keer per jaar plaats in de reguliere zondagsdienst. Hoewel er speciale aandacht is voor kinderen zijn deze diensten niet kinderachtig.

Taizévieringen

Taizévieringen

Op de laatste zondagavond van de maand is er in de Centrumkerk in Bilthoven, Julianalaan 42, een viering in de sfeer van het klooster in het Franse Taizé; er is veel ruimte voor stite en er wordt gezongen in diverse talen, ondersteund  door een koor en instrumentalisten onder leiding van Joke Firet.
De vieringen zijn een gezamenlijk project van de PKN in de De Bilt en van de Centrumkerk in Bilthoven en de aanvangstijd is altijd 19.30 uur.