Kerkdiensten

De gemeente komt op zondag samen in de kerk. De diensten worden, op een enkele uitzondering na, gehouden in de Centrumkerk, en beginnen om 10.30 uur.

Op de homepagina vindt u de komende diensten.

Koffiedrinken

Voor de dienst is er vanaf 10.00 gelegenheid om koffie te drinken in de serre. Na afloop van de dienst is er eveneens gelegenheid om koffie te drinken. Er wordt gebruikgemaakt van FairTrade-producten.

Kinderkerk

Voor kinderen van de basisschool is er kinderkerk. De kinderen maken samen met hun ouders het begin van de dienst in de kerkzaal mee. Vóór de schriftlezingen heeft de voorganger een gesprek met hen en daarna vertrekken ze naar hun eigen ruimte. Er wordt een bijbelverhaal gelezen en gesproken over het thema, aansluitend bij hun belevingswereld. De verwerking bestaat uit het doen van een spel of knutselen. De kinderen komen rond de dank- en voorbeden terug in de kerkzaal.

Kinderoppas

Elke zondagmorgen tijdens de dienst is er voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) kinderoppas.

Toegankelijkheid

De kerkzaal en bijruimten van de Centrumkerk zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Autodienst

Wilt u met de auto opgehaald worden, dan kan dat, neem contact op via de website. 

Beamer

De orde van dienst wordt elke zondag via een beamer gepresenteerd. Liedboeken zijn daarom niet noodzakelijk al bent u vrij om een liedboek te  gebruiken dat bij elke zitplaats voorhanden is. Er is een beperkt aantal gedrukte liturgieën beschikbaar.

Ringleiding

In de kerkzaal is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig.

Taizévieringen

Op de laatste zondagavond van de maand is er in de Centrumkerk in Bilthoven, Julianalaan 42, een viering in de sfeer van het klooster in het Franse Taizé; er is veel ruimte voor stite en er wordt gezongen in diverse talen, ondersteund  door een koor en instrumentalisten onder leiding van Joke Firet.
De vieringen zijn een gezamenlijk project van de PKN in de De Bilt en van de Centrumkerk in Bilthoven en de aanvangstijd is altijd 19.30 uur.

Kerk- en schooldienst

De kerk- en schooldiensten zijn een samenwerking tussen de Centrumkerk en de Julianaschool. De diensten vinden vijf keer per jaar plaats in de reguliere zondagsdienst. Hoewel er speciale aandacht is voor kinderen zijn deze diensten niet kinderachtig.

Dienst van Schrift en Tafel

De viering van het Heilig Avondmaal vindt tweemaandelijks plaats in een lopende viering. Ook kinderen zijn van harte welkom mee te doen. Er worden brood, wijn en druivensap gebruikt.

Doopdienst

Bediening van de doop kan worden aangevraagd bij één van de predikanten. In overleg wordt dan een passende datum gezocht en de dienst verder doorgesproken.