ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO groep wil gemeenteleden, jong en oud, inspireren om samen wereldwijd kerk te zijn. Dat betekent je verbonden voelen met christenen over de hele wereld en je inzetten voor mensen en zaken die onze steun hard kunnen gebruiken. Handreikingen en projectvoorstellen komen van Kerk in Actie, de activiteitengroep van PKN. De ZWO groep bestaat uit zeven mensen en vergadert ongeveer acht keer per jaar. Zij houden zich onder...

Lees meer