Een belangrijke manier om geld te werven is de Actie Kerkbalans. Wij willen als kerk een centrale rol als geloofsgemeenschap vervullen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Ook voor 2023 zullen we een belangrijk deel van ons benodigde geld via de Actie Kerkbalans...

Lees meer