Rekeningnummers

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is
NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”.
Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97.
Als u zelf via een (periodieke) overboeking uw kerkelijke bijdrage overmaakt, wilt u dan dit rekeningnummer gebruiken tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake kerkbalans”.
Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van FVLB-, ING-, of ABN AMRO-nummers. Het college gebruikt alleen nog Rabo-rekeningnummers.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pknbilthoven.nl of 030-2282866).

Solidariteitskas 2020

Hierbij graag uw aandacht voor de actie Solidariteitskas 2020
Het motto of zo u wilt de overdenking voor de actie Solidariteitskas is:

 “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

 Zo ondersteunen Gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in
de wereld te staan.
In de 2e week van juni zult u de envelop Solidariteitskas 2020 ontvangen.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?