Bestuur en organisatie

De Algemene Kerkenraad (AK) is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente.
In deze vergadering zitten vertegenwoordigers van de beide Wijkkerkenraden: Centrumkerk (CK) en Ark.
De voorzitter van de AK is dhr Piet Stammes en de scriba is Mw. Lummy Blomer.

De AK heeft heeft het financiële beleid gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het CvK stelt jaarrekeningen en begrotingen vast, draagt zorg voor het betalingsverkeer verkeer van onze gemeente. Het onderhoud en deexploitatie van de gebouwen (kerken en pastorieën) hoort ook tot de taken van het CvK. De jaarlijkse actie Kerkbalans, waarmee aan de leden gevraagd wordt bij te dragen,  wordt ook verzorgd door het CvK.
De uitvoering van dit werk wordt gedaan door het Kerkelijk Bureau. Dit bureau is gevestigd op de Julianalaan 42 en kent twee keer per week spreekuur.
Dhr Coen Helsdingen is de medewerker van dit Kerkelijk Bureau.Voor beide wijkgemeenten bestaat een gezamenlijke Diaconie.De wijkkerkenraad van de CK heeft 24 leden en staat onder leiding van dhr Wim de Kruijf.

De wijkkerkenraad van de Ark heeft 12 leden en staat onder leiding van dhr Cornelis Kronenburg.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Bilthoven voor de periode 2016-2019 is hier te vinden:
Beleidsplan PGB 2016-2019

Het beleidsplan 2018-2022 verschijnt in het najaar van 2019.