Het Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau

Coen Helsdingen
Julianalaan 42
3722 GR Bilthoven

Postbus 136
3720 AC Bilthoven

030 228 28 66
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Afwezigheid

Afwezigheid

Van 1 juni  tot en met 17 juni is Coen Helsdingen afwezig.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet bemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759

Rekeningnummers

Rekeningnummers

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”. Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97. Als u zelf via een (periodieke)...

Lees meer

Stuur ons uw bericht

8 + 8 =