Het Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau

Coen Helsdingen
Julianalaan 42
3722 GR Bilthoven

Postbus 136
3720 AC Bilthoven

030 228 28 66
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Kerkelijk Bureau gesloten

Kerkelijk Bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten i.v.m. het Coronavirus.

Wilt u de communicatie waar mogelijk via het mailadres van het Kerkelijk Bureau te laten lopen:
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of voor spoedberichten pknbilthoven@gmail.com.
Alleen bij dringende zaken, bijv. het melden van een overlijden, kunt u contact opnemen met tel nr 06-81675548

Met vriendelijke groet
Het Kerkelijk Bureau

Rekeningnummers

Rekeningnummers

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is
NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”.
Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97.
Als u zelf via een (periodieke) overboeking uw kerkelijke bijdrage overmaakt, wilt u dan dit rekeningnummer gebruiken tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake kerkbalans”.
Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van FVLB-, ING-, of ABN AMRO-nummers. Het college gebruikt alleen nog Rabo-rekeningnummers.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of 030-2282866).

Stuur ons uw bericht

1 + 10 =