Van 23 oktober tot en met 31 oktober is Coen Helsdingen afwezig.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet bemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759
– of bij geen gehoor – Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207