Van 25 september tot 2 oktober is Coen Helsdingen met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet bemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759
– of bij geen gehoor – Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207