Een belangrijke manier om geld te werven is de Actie Kerkbalans. Wij willen als kerk een centrale rol als geloofsgemeenschap vervullen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Ook voor 2023 zullen we een belangrijk deel van ons benodigde geld via de Actie Kerkbalans binnen hopen te krijgen.

U bent gewend om elk jaar in januari een brief van ons te ontvangen met het verzoek tot het doen van een bijdrage.  Dit jaar willen we de actie niet alleen via brieven doen, maar ook via internet. Dit is efficiënter en duurzamer: geen papier, minder lopers en een veel eenvoudiger verwerking van de toezeggingen. Meldt u zich daarom bij het kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Op 16 januari krijgt u dan email.

Mocht u geen emailadres sturen dan ontvangt u, zoals u van ons gewend bent, een enveloppe.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de CVK, Dick Boer, kerkrentmeester Actie Kerkbalans.