ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO groep wil gemeenteleden, jong en oud, inspireren om samen wereldwijd kerk te zijn. Dat betekent je verbonden voelen met christenen over de hele wereld en je inzetten voor mensen en zaken die onze steun hard kunnen gebruiken.
Handreikingen en projectvoorstellen komen van Kerk in Actie, de activiteitengroep van PKN.
De ZWO groep bestaat uit zeven mensen en vergadert ongeveer acht keer per jaar.
Zij houden zich onder andere bezig met de veertigdagencampagne. Elk jaar proberen zij uitgaande van het thema van dat jaar een originele activiteit te organiseren. Zo organiseerden ze een omgekeerde collecte waarbij gemeenteleden een briefje met naam uit de collectezak konden nemen om met die ander uit de gemeente iets leuks te gaan doen. Ze zorgen voor de verspreiding van de veertigdagenboekjes waarin de gemeenteleden inspirerende teksten en idee├źn vinden. En elke zondag in de veertigdagentijd brengen ze een goed doel onder de aandacht waar dan die zondag voor gecollecteerd wordt.
De werkgroep is aanspreekpunt voor het gebruik van Fairtrade-producten binnen de kerkelijk gemeente. En de ZWO probeert met acties in de Fair Trade week deze artikelen ook bij de gemeenteleden te promoten. Dit doen ze door tijdens die week op zondag na de dienst Fair Trade chocola en taarten gemaakt met zoveel mogelijk Fair Trade producten te serveren. De vrijdag in de Fair Trade week in het najaar vindt er een Wereldmaaltijd plaats waarvoor gemeenteleden gerechten uit alle windstreken koken. Ook weer met zoveel mogelijk Fair Trade ingredienten.
Vlakvoor Pasen vragen zij de gemeente kaarten te kopen en te verzenden naar gevangenen in binnen- en buitenland. Dit is de Paasgroetenactie.
Bij de startzondag in september organiseert de groep een schrijfactie in samenwerking met amnesty, de zogenaamde zomerschrijfactie.
Elk kwartaal is er een collecte samen met de gemeente van de Ark waarbij de aandacht afwisselend uitgaat naar projecten in binnen- en buitenland; bijv. vluchtelingenopvang in Nederland, noodhulp elders in de wereld.
Het hele jaar door verzamelt de ZWO cartridges, kaarten, postzegels en oude mobieltjes. Dit levert weer geld op voor goede doelen en is eveneens een aktie in het kader van de duurzaamheid.
Contactpersoon is Machteld Loeff.