De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen.
Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke hulp de diaconie u kan bieden en wat u kunt doen voor de diaconie. Onderaan deze pagina kunt u ook contact opnemen met de diaconie.Vanuit de diaconie wordt regelmatig hulp geboden.  Als u een vraag over deze hulpverlening heeft, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (zie onder aan deze pagina).
Oecumenisch Diaconaat
Voor meer structurele hulp wordt samengewerkt met de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken.