Op deze pagina kunt u foto’s en verslagen vinden van activiteiten die in en rond de Centrumkerk hebben plaatsgevonden. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd toestemming te vragen aan iedereen op de foto’s voordat ze hier worden geplaatst. Mocht u op een foto staan en dit niet willen kunt u een bericht sturen naar webteam@pgbilthoven.nl en dan zal de foto verwijderd worden.

 “Bouw mee aan onze Centrumkerk!” – Verslag van het Kerkenraadsweekend

Op 7 en 8 februari j.l. werd het kerkenraadsweekend gehouden: van vrijdagavond tot en met zaterdagmiddag spraken de kerkenraadsleden met elkaar over hoe het gaat in de gemeente en over de plannen voor de komende jaren. In het verleden zijn vaker zulke weekenden gehouden, maar dit was het eerste kerkenraadsweekend van de Centrumkerk. In het conferentiecentrum Kaap Doorn werd gesproken over de speerpunten voor de komende jaren. We hebben nagedacht over een kerk waar we trots op zijn, een kerk waar we met liefde over kunnen spreken, waar we anderen naartoe durven uit te nodigen, een kerk waar we ons graag voor willen inzetten, onder het motto: Bouw mee aan de gemeente van de Heer!

Drie belangrijke thema’s werden besproken: Wat kunnen wij betekenen voor onze omgeving en de samenleving (de “Centrumfunctie” van onze kerk)? Zijn we als kerk wel voldoende verstaanbaar en zichtbaar in deze tijd? En hoe kunnen we de jeugd en de gezinnen bereiken? Het gaat niet alleen om de activiteiten, maar vooral om een open houding om een gastvrije gemeente te zijn waar jong en oud zich thuis voelt. Alle ideeën werden als bladeren aan een boom geplakt. Op basis van de uitkomst van het kerkenraadsweekend zal het beleidsplan 2020-2025 worden geschreven.

Natuurlijk werden er ook andere dingen gedaan in de 24 uur dat het kerkenraadsweekend duurde, zoals gezellige maaltijden en een wandeling door de Kaapse Bossen.

Op een gemeenteavond dit voorjaar zal het concept beleidsplan aan de gemeente worden voorgelegd. De datum van de gemeenteavond zal nader worden aangekondigd. Dan kunt u ook uw steentje bijdragen!

De voorbereidingsgroep: Marjolein Cevaal, Jan Homan, Ineke Stienstra, Matty Vroom en Piet Stammes

Werkweekend Natuurmonumenten Texel

Vrijdagmiddag gingen we met vijftien Centrumkerkers naar het werkweekend van Natuurmonumenten op Texel. Dat leek ons een mooie invulling van de Bijbelse opdracht om de Schepping te bewaren. We werden flink in de watten gelegd in de Stay Okay in Den Burg (heerlijk eten!) en nog flinker aan het werk gezet door de boswachters. We hebben bomen gezaagd in een moeras, plastic geraapt langs de waddenkust en nog meer bomen gezaagd met vaste grond onder de voeten, maar toen regende het.
Het was zo gezellig dat spontaan voorgesteld werd vaker met een groep van de Centrumkerk op pad te gaan, naar Taizé bijvoorbeeld. Ook andere ideeën voor een gezamenlijk uitje met een spiritueel tintje zijn welkom.