Jongeren

Voor kinderen en jongeren van alle leeftijden is er iets te doen in de Centrumkerk.
Iedereen is van harte welkom!

Kinderkerk

Voor kinderen van de basisschool is er kinderkerk. De kinderen maken samen met hun ouders het begin van de dienst in de kerkzaal mee. Voor aanvang van de schriftlezingen heeft de voorganger een gesprek met hen en daarna vertrekken ze naar hun eigen ruimte. Er wordt een bijbel verhaal gelezen en gesproken over het thema, aansluitend bij hun belevingswereld. De verwerking bestaat uit het doen van een spel of knutselen. De kinderen komen rond de dank- en voorbeden terug in de kerkzaal.

 

Jeugdkapel

Elke tweede zondag van de maand vindt om 10.30 de jeugdkapel plaats in de Centrumkerk. De Jeugdkapel is voor jongeren in de middelbare-schoolleeftijd. Pittige geloofsdiscussies worden afgewisseld met leuke activiteiten om de groepsvorming te bevorderen. Contactpersoon is Patrick van Beelen.

Rock Solid

Wij organiseren weer tweewekelijks een avond voor jongeren in de leeftijd 10-13 jaar.
Hierin willen we de tieners op een laagdrempelige manier laten ontdekken wat geloven kan betekenen in hun dagelijks leven.
Dat doen we aan de hand van thema’s als sociale media, seksualiteit, eenzaamheid, identiteit en oorlog en vrede.
Gekke spellen, relaties, sociale vaardigheden en geestelijke- en levenslessen staan centraal in ons programma. We gebruiken het materiaal van Rock Solid, een uitgave van Youth for Christ Nederland.

Onze Rock Solid avonden zijn op woensdag (groep 7 & 8) en vrijdag (1ste en 2de klas), beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een uur.
Ze vinden plaats in de Kelder, de jeugdruimte van de Centrumkerk, Julianalaan 42 (vlak naast de Julianaschool).

Basiscatechese op school

Aan alle leerlingen van de Julianaschool wordt basiscatechese gegeven. Onder lestijd bezoekt ds. Adriaan Plantinga verschillende keren per jaar de afzonderlijke groepen. Op die manier horen ruim 500 kinderen over: “wat voor een boek is de Bijbel”, “wat gebeurt er in een kerkdienst”, “wat vieren we bij het Avondmaal”.

Kerk- en schooldienst

De kerk- en schooldiensten zijn een samenwerking tussen de Centrumkerk en de Julianaschool. De diensten vinden vijf keer per jaar plaats in de reguliere zondagsdienst. Hoewel er speciale aandacht is voor kinderen zijn deze diensten niet kinderachtig.