Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten i.v.m. het Coronavirus.

Hierbij het verzoek de communicatie waar mogelijk via het mailadres van het Kerkelijk Bureau te laten lopen: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of voor spoedberichten pknbilthoven@gmail.com
Alleen bij dringende zaken, bijv. het melden van een overlijden, kunt u contact opnemen met tel nr 06-81675548
 
Met vriendelijke groet
Het Kerkelijk Bureau

Vakantie medewerker Kerkelijk Bureau

Van 11-07-2020 tot 03-08-2020 is Coen Helsdingen met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met Wim Zaal – tel. 06-13396759 – of bij geen gehoor –
Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207

Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten van zondag 12, 19, 26 juli en 2 augustus kunt u een mailbericht sturen naar onze scriba, mevr. L. Blömer – Snijder – lblomer@hotmail.com – of, bij geen andere mogelijkheid
van communicatie, bellen met 06-33639193.

Kerkelijk bureau 

Openingstijden

Coen Helsdingen
Julianalaan 42
3722 GR Bilthoven

Postbus 136
3720 AC Bilthoven

030 228 28 66
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

U kunt contact opnemen door onderstaand formulier in te vullen.

Rekeningnummers 

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is
NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”.

Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97.
Als u zelf via een (periodieke) overboeking uw kerkelijke bijdrage overmaakt, wilt u dan dit rekeningnummer gebruiken tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake kerkbalans”.

Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van FVLB-, ING-, of ABN AMRO-nummers. Het college gebruikt alleen nog Rabo-rekeningnummers.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of 030-2282866).

Solidariteitskas 2020

Hierbij graag uw aandacht voor de actie Solidariteitskas 2020
Het motto of zo u wilt de overdenking voor de actie Solidariteitskas is:

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

 Zo ondersteunen Gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in
de wereld te staan.
In de 2e week van juni zult u de envelop Solidariteitskas 2020 ontvangen.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

 

 

Stuur ons uw bericht

9 + 7 =