LET OP: Nieuw rekeningnummer Diaconie

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd in: NL37 INGB 0395 8204 64 t.n.v. Diaconie Prot Gem Bilthoven. Wilt u daar rekening mee houden bij het overmaken van uw giften?
Diaconaat

Diaconaat

De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke...