Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd in:
NL37 INGB 0395 8204 64 t.n.v. Diaconie Prot Gem Bilthoven.
Wilt u daar rekening mee houden bij het overmaken van uw giften?