Wijkgemeente de Ark is vacant.       

Ds G.J van Beusekom vult het consulentschap in.
gj@vanbeuse.com