Wijkgemeente de Ark is vacant.       Ds G.J van Beusekom vult het consulentschap in.

gj@vanbeuse.com