Verenigingswerk

Vrouwenvereniging Bidt en Werkt

De vereniging staat open voor alle vrouwen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vrouw” Bijeenkomst eenmaal per 2 weken op donderdagavond vanaf 19.30 uur in de Consistorie.

Contactpersoon: Jannie Drost (gerben.drost@filternet.nl)

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

De vereniging staat open voor alle mannen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vaan”. Bijeenkomst eenmaal per 2 weken vanaf 19.30 uur in de Consistorie.

Contactpersoon: Jan Westeneng (weste43@hetnet.nl)

Jongerenkring

Deze kring is bedoeld als een soort voortgezette catechese voor hen die in het afgelopen jaar openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Een kring voor vooral jongere gemeenteleden. Bijeenkomsten één keer per maand vanaf 20.00 uur in de consistorie of bij één van de leden thuis.

 

Lidmatenkring

Deze kring staat open voor alle gemeenteleden. De bijeenkomsten worden gehouden op de 4e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur bij één van de leden thuis.

Contactpersoon: Greet Westeneng (greet.westeneng@gmail.com)

Bijbelkring

Deze kring staat open voor alle gemeenteleden en wordt geleid door de predikant. De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in de consistorie.

Contactpersoon:  gj@vanbeuse.com

Vrouwenbijbelstudiegroep

De groep staat open voor alle vrouwen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vrouw”. Bijeenkomst eenmaal per 2 weken op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in het Wijkgebouw.

Contactpersoon: Karin Bos

Gebedssamenkomst
Tijdens deze bijeenkomst, die circa 3 kwartier duurt, wordt de Heere gedankt voor zijn weldaden. Daarnaast wordt er voorbede gedaan voor de kerk, zending, evangelisatie, noden in de gemeente enz. Dit gebeurt in de vorm van een zogeheten kringgebed, waaraan men ook stilzwijgend kan deelnemen. Een ieder is hartelijk welkom. Bijeenkomst is eens per maand in het wijkgebouw.19:30
Zendingscommissie GZB/ IZB

De commissie wil het zendingsbewustzijn bij de gemeente stimuleren. Zij doet dit onder meer door publiciteit, bezinning en het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders die een band met de gemeente hebben. Met betrekking tot evangelisatie hoopt de commissie zich bezig te gaan houden met het bekendheid geven aan de IZB. Vooral hoopt zij na te denken over het uitdragen van de Blijde Boodschap op plaatselijk en landelijk niveau.

Contactpersoon: Dick van Essen  (wdvanessenbeheer@gmail.com)

Thuisfrontcommissie (TFC)

Deze commissie werkt ten behoeve van Jaap en Marieke die zijn uitgezonden naar ZO Azië. De TFC regelt vanuit Nederland de financiering van de uitzending en staat hen bij met raad en daad.

Contactpersoon: Esther van Wiggen (evwiggen@kpnplanet.nl)

Vakantiebijbelwerk

Elk jaar worden er één of meer VBW dagen gehouden. Dit in samenwerking met Dorpskerk in de Bilt. Het doel is (niet) kerkelijke kinderen en tieners te bereiken met het Evangelie door middel van een Bijbelvertelling, zingen en een creatief en recreatief (spel) gedeelte.

Contactpersoon: Esther van Wiggen (evwiggen@kpnplanet.nl)

Samen zingen

Gemiddeld 3 keer per jaar wordt een samen-zingen-avond belegd. Tijdens deze avond zingen we psalmen en liederen onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten die door gemeenteleden worden bespeeld. Deze avond is voor jong en oud om samen de Heere God te eren met zingen. Het programma wordt samengesteld aan de hand van verzoeken tijdens het samen zingen. 

Contactpersoon: Margreet Steenbeek (margreetsteenbeek@xs4all.nl)