Kerkdiensten wijkgemeente de Ark

Zondag 17 september 2023

09.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden
18.30 uur - Ds. J.A.J. Pater - Doornspijk

Collecten:

Zondag 24 september 2023

09.30 uur - Ds. J.C. Schuurman - Capelle a/d IJssel
18.30 uur - Ds. A.J. Kunz - Katwijk

Collecten:

Zondag 01 oktober 2023
Zondag 08 oktober 2023

09.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden
18.30 uur - Ds. G. Herwig - Hoge Hexel

Collecten:

Zondag 15 oktober 2023

09.30 uur - Ds. A.L. van Zwet - Putten
18.30 uur - Ds. P. Koeman - Barneveld

Collecten:

Zondag 22 oktober 2023

09.30 uur - Prof. Dr. G. v.d. Brink - Woerden
18.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden

Collecten:

Zondag 29 oktober 2023

09.30 uur - Drs. G.A. van Ginkel - Maartensdijk
18.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden

Collecten:

Live stream de Ark

Agenda september t/m november 2023

Zondagsbrief

Zondagsbrief 17 september 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.

Liturgie:  

 • Voorzang: Psalm 113: 1 en 4
 • Psalm 17: 1 en 3
 • Psalm 26: 1
 • Psalm 35: 11 en 12
 • Psalm 98: 1 en 4
 • Psalm 146: 3, 5 en 7
 • Schriftlezing: Lukas 18: 1-8

Thema: 'Volhardend bidden om recht'

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk.                      

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 33: 7 en 11
 • Psalm 92: 1 en 3
 • Psalm 118: 12
 • Tien geboden: 1, 5 en 9
 • Psalm 37: 6
 • Psalm 36: 2 en 3
 • Schriftlezing: Johannes 20: 1-9 en 19-28

Zondag 38 HC

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de Diaconie
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor hulp aan boerengezinnen in Bangladesh.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Zondagavond is er jongerenkring.
 • Maandagavond beginnen de catechisaties weer.
 • Dinsdagavond is er het vrouwenevent.
 • Woensdagmorgen is er vrouwenbijbelstudiegroep.
 • Woensdagavond om 18.00 uur beginnen de vrouwen- en mannenvereniging met een gezamenlijke maaltijd.
 • U kunt zich tot en met aanstaande woensdag, 20 september, opgeven voor de gemeentemiddag.

Mededeling(en):

 • DV maandag en woensdag is ds. Van Duijvenboden in Bilthoven.
 • Per januari 2024 Deo Volente is er (her)verkiezing van ambtsdragers.
  • Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn de broeders C. Kronenburg en N. van Wiggen.
  • Aftredend en wel herkiesbaar zijn de broeders D. van Essen, M. Mijnders, M. Steenbeek en D. van Wiggen. Deze broeders hebben allen te kennen gegeven nog een termijn te willen dienen.
  • De kerkenraad stelt u in de gelegenheid om namen in te dienen voor 1 nieuwe ouderling en 1 nieuwe diaken. Tevens kunt u eventueel tegenkandidaten indienen voor de herkiesbare broeders.
  • Voor de nieuwe vacatures dient u te vermelden voor welke vacature u de kandidaat wilt indienen. Voor de herkiesbare ambtsdragers dient u te vermelden voor welke ambtsdrager u een tegenkandidaat wilt indienen. Wanneer er tegen de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, dan zullen deze broeders worden bevestigd voor een nieuwe periode.
  • Namen kunnen tot uiterlijk maandag 2 oktober aanstaande worden ingediend bij de scriba. Graag uw aanmelding voorzien van uw naam of namen van de indiener(s).
  • Op de kerkenraadsvergadering van 10 oktober zullen de dubbeltallen worden opgesteld.
  • De stemmingsavond is gepland op 30 oktober. Op deze avond zal ook de zogenoemde zesjaarlijkse stemming plaatsvinden. Dit betreft de verkiezingsprocedure; in onze wijkgemeente gebeurt dat door middel van dubbeltallen.
Zondagsbrief 10 september 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.

Liturgie (bediening Heilig Avondmaal):  

 • Voorzang: Psalm 23: 1 en 3
 • Psalm 50: 5 en 9
 • Psalm 61: 3 en 7
 • Psalm 51: 9 en 10
 • Psalm 4: 3
 • Psalm 22: 13
 • Psalm 40: 3, 4 en 5
 • Psalm 116: 9, 10 en 11

Schriftlezingen: Psalm 4: 6 en Psalm 51: 16-21
Thema van de preek: 'een betrouwbaar Offer'

Aan de tafel lezen we:

 • 1e tafel Hebr. 9: 11-14
 • 2e tafel Hebr. 10: 7-10;
 • 3e tafel Hebr. 10: 11-14

Voorganger avonddienst 18.30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.                   

Liturgie (nabetrachting Heilig Avondmaal):

 • Voorzang: Psalm 66: 8 en 10
 • Psalm 27: 3 en 5
 • Psalm 102: 16
 • Psalm 3: 2 en 3
 • Psalm 4: 4
 • Psalm 65: 1, 2 en 3

Schriftlezingen: Psalm 4: 7-9 en Psalm 3
Thema van de preek 'U doet ons veilig wonen'

Collecten:

 • De eerste collecte is voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor hulp aan boerengezinnen in Bangladesh.
 • De collecte bij de viering van het Avondmaal is voor het werk van Jaap en Marieke den Butter.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Dinsdagavond is er om 19.30 uur gebedskring.
 • Op vrijdag 29 september van 17.00 tot 20.00 uur is er weer een gezellige gemeentemiddag ivm de start van het nieuwe seizoen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina.
 • Tevens informeren wij u al vast dat er op 12 oktober een gemeente-avond Het thema is: “Hoe zijn we als gemeente met elkaar verbonden?”

Mededeling(en):

 • DV dinsdag overdag, woensdagavond en donderdagavond is ds. Van Duijvenboden in Bilthoven.

► Broodmaaltijd mannen- en vrouwenvereniging 20 september

De leden van de mannen- en vrouwenvereniging kunnen zich nog tot zaterdag 16 september aanmelden voor de broodmaaltijd op woensdag 20 september.

► Gemeentemiddag vrijdag 29 september 2023

Evenals vorig jaar hopen wij D.V. op vrijdag 29 september 2023 een middag/avond voor de hele gemeente te organiseren. U bent van harte welkom! Het is een moment waarop we elkaar, jong en oud, kunnen ontmoeten en de onderlinge band als gemeente hopen te versterken. We hopen op goed weer zodat alles buiten kan plaatsvinden, maar denk wel aan geschikte kleding.

Vanaf 17.00 uur bent u/ben jij van harte welkom en beginnen we met een hapje en een drankje.

Om 17.30 uur, als iedereen aanwezig is, willen we in de kerk openen met zang, Bijbellezen en gebed. Daarna kunnen we nog een drankje nemen voordat we gaan eten. Voor het eten is gezorgd dus u hoeft niets mee te nemen.

Ter afsluiting is er nog gelegenheid om koffie en thee te drinken met iets lekkers. (Wilt u iets lekkers bakken voor bij de koffie dan kunt u dat doorgeven aan Dick van Essen (via wdvanessenbeheer@gmail.com of tel. 06-51136031).

Om circa 20.00 uur zal het einde van deze gemeentemiddag/avond zijn. Er zal geen afsluiting zijn, dus een ieder is vrij om op zijn of haar eigen tijd te vertrekken.

Wij verzoeken u om u aan te melden voor deze middag zodat er rekening kan worden gehouden met de benodigde hoeveelheid eten en drinken. Dit kan vóór 21 september 2023 via wdvanessenbeheer@gmail.com of via bovenstaand telefoonnummer. Graag de namen doorgeven van hen die komen.

Er is vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen, u kunt dit bij uw aanmelding aangeven indien u daar gebruik van wilt maken.

Voor de kosten van deze dag vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn geven wij u hiervoor vrijblijvend aan: € 10,- per persoon en € 25,- per gezin.

Wij verzoeken u om uw vrijwillige bijdrage vooraf, gelijktijdig met uw aanmelding, over te maken op: 

NL81 INGB 0395 8204 48 t.n.v. DIAKONIE PROT. GEM. BILTHOVEN o.v.v. Gemeentemiddag.

We hopen op net zo'n gezellige gemeentebijeenkomst als vorig jaar!

Zondagsbrief 03 september 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant dominee Van Duijvenboden.

Liturgie (voorbereiding Heilig Avondmaal):  

 • Voorzang: Psalm 25: 3 en 4
 • Psalm 40: 1 en 2
 • Psalm 46: 1
 • Psalm 4: 1 en 2
 • Psalm 42: 3 en 5
 • Psalm 33: 10 en 11
 • Schriftlezing: Psalm 4

Thema: “roepen met uw hart’

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee J. van Vliet uit Bleiswijk.               

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 72: 5 en 8
 • Psalm 78: 36
 • Psalm 37: 2
 • Psalm 132: 2, 3 en 7
 • Psalm 89: 1 en 15
 • Gezang 1 (Tien geboden des Heeren): 4 en 9

Schriftlezing: 2 Samuel 7 en Zondag 37

Collecten:

 • De eerste collecte is voor Project 10-27 en gericht op hulp aan achterstandswijken in Nicaraqua.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor hulp aan boerengezinnen in Bangladesh.

Bijeenkomsten deze week, Deo volente:

 • Na de ochtenddienst is er koffiedrinken.
 • Dinsdagavond is er kerkenraadsvergadering.
 • Woensdagavond is er om 19.30 uur een samenkomst ter bezinning op de viering van het Heilig Avondmaal.
 • Voorafgaand aan deze samenkomst, is er van 19.00 tot 19.30 uur censura morum. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u dat uiterlijk dinsdag kenbaar maken bij de scriba.

Mededeling(en):

 • DV maandagmiddag/avond, dinsdag hele dag en woensdagavond is ds. Van Duijvenboden in Bilthoven.