Beste gemeenteleden,

Mede naar aanleiding van een emailbericht van dominee Van Noort uit Nijkerk, voorganger in de avonddienst, hebben wij als kerkenraad ons standpunt heroverwogen. 

In een email van ds. Van Noort uit Nijkerk schreef hij het volgende:

Vanavond (vrijdag) werd ik opgeschrikt door en bericht vanuit GG Oud-Beijerland. Afgelopen zondag hebben ze er nog twee diensten gehouden. Velen zijn daar besmet, één persoon is er al aan overleden en een aantal verkeren in kritieke toestand. De burgermeesters van de Hoeksche Waard hebben kerken gevraagd geen enkele kerkganger meer fysiek toe te laten, alleen te streamen via de moderne techniek. Het is dus echt een serieuze zaak. Kunt u mij ervan verzekeren dat we zondag echt niet met meer dan 30 mensen samen zijn, het liefst nog minder of enkel de camera?

Als kerkenraad hebben wij besloten, gezien de ontwikkelingen en de vraag van gastpredikanten, hieraan gehoor te geven en zullen alleen de kerkenraad (of deel hiervan), koster, organist en iemand voor de techniek aanwezig zijn.

Kerkdienst vanaf heden enkel met dominee en (afvaardiging van) de kerkenraad, koster organist en techniek. 

Dit besluit geldt, voor de komende periode,. Bij wijziging van dit besluit zult u weer worden geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,

 

Gerben Drost, scriba

Cornelis Kronenburg, preses

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad is tevreden over hoe de diensten afgelopen zondag 15 maart zijn verlopen.

De richtlijnen vanuit het RIVM voor wat betreft samenkomsten zijn afgelopen week niet gewijzigd.

De kerkenraad heeft dan ook besloten om de diensten van komende zondag 22 maart door te laten gaan.

Hierbij gelden dezelfde richtlijnen als vorige week.
Aanvullend hierop is dat kinderoppas niet meer aanwezig zal zijn komende weken.

Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houder roepen wij alle gemeenteleden, de ouderen en zieken in het bijzonder, op om thuis via de kerkwebradio en als het lukt de livestream de dienst te volgen.

Aanwezigheid in het kerkgebouw willen wij echt zo klein mogelijk houden, uiteraard ontzeggen wij u de toegang niet, tenzij het aantal bezoekers te groot wordt.
Komt u wel naar de kerk, ga dan zo gespreid mogelijk (minimaal 1 ,5 meer afstand) in de kerkzaal zitten.

Komende periode zullen wij van zondag tot zondag besluiten over het doorgang vinden van de diensten.

Voor de doordeweekse bijeenkomsten van de gemeente heeft de kerkenraad besloten deze tot nader orde te cancelen.

De zegen en nabijheid van de HEERE van harte toegewenst tijdens deze ingrijpende periode.

Namens de kerkenraad,

Gerben Drost, scriba

Cornelis Kronenburg, preses

Diensten Zuiderkapel

 

Zondag 5 april 2020

09:30 Prop . L.Solleveld

18:30 Prop .J.A. de Kruijf

Kerkomroep de Ark