Kerkdiensten wijkgemeente de Ark

Zondag 28 mei 2023

09.30 uur - Prof. Dr. H. v.d. Belt - Woudenberg
18.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden

Collecten:

Maandag 29 mei 2023

Live stream de Ark

Agenda mei t/m juli 2023

Zondagsbrief

Zondagsbrief 28 en 29 mei 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee H. van den Belt uit Woudenberg.

Liturgie:

 • Voorzang: Zie programma Pinksterliederen
 • Psalm 45: 1
 • Psalm 103: 3
 • Psalm 118: 12 en 14 
 • Psalm 145: 3
 • Psalm 119: 86
 • Schriftlezingen: Handelingen 2: 1–13  Efeze 3: 8-21
 • Tekst: Efeze 3 : 19b

Voorganger avonddienst 18.30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.                     

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 119: 3 en 9
 • Psalm 143: 10 en 11
 • Psalm 45: 1
 • Psalm 87: 2, 3 en 4
 • Psalm 108: 2
 • Psalm 102: 10 en 11
 • Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

 

Maandag 29 mei 2023

Voorganger 09:30 uur: dominee A.N. van der Wind uit Bruchem-Kerkwijk.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 87: 3 en 4
 • Psalm 119: 1 en 9
 • Psalm 105: 1
 • Psalm 106: 4 en 12
 • Psalm 51: 6 en 7
 • Psalm 143: 10 en 11
 • Schriftlezingen: Nehemia 9: 1-7, 13-20, 28-30

Collecten:

 • De eerste collecte is de Pinkstercollecte voor de GZB en is bestemd voor Albanië (zie ook de “pinksterfolder” als bijlage).
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is bestemd voor zendingswerk in Centraal Azië.
 • De maandelijks extra collecte is voor het onderhoud aan onze kerkelijke gebouwen.

Mededeling(en):

 • De zendingscommissie heeft voor iedereen aan het eind van de dienst bij de uitgang een gebedscirkel. Dit is een onderzetter met een tekst over het gebed, als een aanmoediging om te bidden voor het zendingswerk.

 • De Thuisfront commissie (TFC) is op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het verhuizen van de huisraad van Jaap en Marieke de Butter aankomende zaterdag 3 juni. We verzamelen bij de pastorie van Lage Vuursche om 09:15 uur. (Hoge Vuurseweg 2, Lage-Vuurse).
  Een week daarna, op vrijdag 9 juni zal het huis worden schoongemaakt en ingericht. Ook daarbij kan de TFC uw hulp goed gebruiken. We starten dan weer om 09:15 uur in de pastorie van Lage Vuursche. Mocht u op een van boven staande data willen helpen, dan kunt u zich aanmelden bij een van de TFC-leden. (Cornelis, Dick, John, Anne of Esther).
 • Aankomende week is ds. Van Duijvenboden de volgende dagen in Bilthoven, DV:
  • Dinsdagmiddag en dinsdagavond (30 mei)
  • Woensdagmiddag en woensdagavond (31 mei)
Zondagsbrief 21 mei 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.

Liturgie belijdenisdienst: Liturgie wordt uitgereikt in de dienst.

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk.                  

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 149: 1 en 2
 • Psalm 146: 1 en 4
 • Psalm 138: 2
 • Psalm 130: 3 en 4
 • Psalm 145: 5 en 7
 • Psalm 56: 5

Schriftlezingen: Lukas 24: 36-49 en Hand. 1: 1-8

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de diaconie.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is bestemd voor zendingswerk in Centraal Azië.

Bijeenkomsten deze week, Deo volente:

 • Na de belijdenisdienst kunt u de jonge lidmaten Gods zegen toewensen in de consistorie. Aansluitend is iedereen welkom voor koffie in het wijkgebouw naast de kerk.
 • Deo volente dinsdagavond is er gebedskring. Dit keer doen we mee met de GZB gebedsbijeenkomst. Inloop is vanaf 18.45 uur. Om 19.00 begint de gebedsbijeenkomst. Zie ook de informatie op de volgende pagina.

Mededeling(en):

 • Voor de kinderen van de zondagsschool ligt bij de hoofdingang van de kerk een klein presentje, naar aanleiding van het jeugduitje.
 • Aankomende week is ds. Van Duijvenboden de volgende dagen in Bilthoven, DV:
  • Maandagochtend/middag/avond.
  • Vrijdagochtend.
Nieuwsbrief Hemelvaart 18 april 2023

Voorganger 09:30 uur: onze predikant dominee P. van Duijvenboden.

Liturgie:  

 • Voorzang: Psalm 150: 1 en 3
 • Psalm 47: 1 en 3
 • Psalm 20: 1
 • Psalm 115: 6 en 8
 • Psalm 33: 11
 • Psalm 68: 2 en 10

Schriftlezing: Lukas 24: 44 – 53

Collecten:

 • De eerste collecte is voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is bestemd voor zendingswerk in Centraal Azië.