Kerkdiensten wijkgemeente de Ark

Zondag 11 februari 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden
18.30 uur Ds. A. Bloemendal - Zwartsluis
 

Collecten:

Zondag 18 februari 2024
09.30 uur Ds. A. van der Stoep - Wapenveld
18.30 uur Ds. P. van Duijvenboden
 

Collecten:

Zondag 25 februari 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur Ds.G.F. Willemsen - Veenendaal
 

Collecten:

Zondag 03 maart 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Dankzegging en nabetrachting
 

Collecten:

Live stream de Ark

Agenda januari t/m maart 2024

Zondagsbrief

Zondagsbrief 04 februari 2023

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee H. van den Belt uit Woudenberg.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 33: 3 en 6
 • Psalm 113: 2
 • Psalm 113: 3
 • Psalm 29: 1, 5 en 6
 • Psalm 145: 4
 • Psalm 103: 10 en 11

Schriftlezing: Efeze 3
Tekst: Efeze 3: 10

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee G.H. Vlijm uit Wezep.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 31: 17 en 19
 • Psalm 84: 5
 • Gebed des Heeren: 1 en 4
 • Psalm 147: 6 en 10
 • Psalm 52: 6 en 7
 • Psalm 149: 1

Schriftlezing: 2 Koningen 5 ‘Gebed om te gehoorzamen’ (HC 49)

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de Voedselbank in De Bilt.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Syrië.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Na de ochtenddienst is er koffiedrinken en zondagsschool.
 • Vanavond is er jongerenkring.
 • Maandagavond is er catechisatie.
 • Woensdagmiddag is er vrouwenvereniging.
 • Vrijdagavond is er Kinder- en Tienerclub, waarvoor de hele gemeente is uitgenodigd.

Mededeling(en):

 • Van Duijvenboden is DV maandagmiddag/avond, dinsdagmiddag/avond, donderdagavond en vrijdagavond in Bilthoven.
Zondagsbrief 28 januari 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee M. van Dalen uit Noorden.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 116: 1 en 7
 • Psalm 86: 4 en 5
 • Psalm 6: 3 en 9
 • Psalm 42: 4 en 7
 • Psalm 103: 2 en 3
 • Psalm 30: 1 en 8

Schriftlezing: Mattheus 8: 1-13
Preek tekst: Mattheus 8: 5-13 “Bewonderd geloof”

Voorganger avonddienst 18.30 uur: proponent A.R. van Asselt uit Baarn.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 25: 2 en 3
 • Psalm 39: 3
 • Psalm 39: 7
 • Psalm 84: 1 en 2
 • Psalm 36: 2 en 3
 • Psalm 99: 1

Schriftlezing: Prediker 2: 1-14

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de IZB.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Syrië.
 • De extra collecte bij de uitgang is voor het onderhoud aan onze kerkelijke gebouwen.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Na de ochtenddienst is er zondagsschool en zondagavond is er jeugdvereniging.
 • Maandagavond is er catechisatie.
 • Woensdagmorgen is er vrouwenbijbelstudiegroep.
 • Donderdagavond is er mannenvereniging.

Mededeling(en):

 • Wat de openstaande vacature van diaken (vacature br. Van Wiggen) betreft, is de kerkenraad in de afgelopen week overgegaan tot een ‘benoeming’. Een benoeming is mogelijk als het opstellen van een dubbeltal niet het gewenste resultaat heeft gehad. De kerkenraad heeft broeder Piet Meijers benoemd als diaken, hij heeft tot en met vrijdag de tijd om daarop te beslissen.
 • Wij danken iedereen hartelijk die gereageerd heeft op actie kerkbalans. Aanstaande dinsdag loopt actie kerkbalans af. Daarom een herinnering om alsnog uw reactie in te sturen, indien u dat nog niet gedaan heeft.
 • Van Duijvenboden is DV maandagmiddag/avond, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen in Bilthoven.
Zondagsbrief 21 januari 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant, dominee Van Duijvenboden.

In deze dienst is er (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 108: 1 en 2
 • Psalm 22: 14, 15 en 16
 • Psalm 19: 7
 • Psalm 5: 1, 7 en 11
 • Psalm 68: 10
 • Toezingen bevestigde ambtsdragers Psalm 90: 9 gewijzigd:

Laat Uw genâ hen met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken;
Uw liefd’, Uw macht behoed’ hen voor bezwijken.
Sterk hunne hand, en zegen hunne vlijt;
Bekroon hun werk, en nu, en t’ allen tijd’.

 • Gebed des Heeren: 8, 9 en 10

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1-11
Tekst: 1 Petrus 4: 10 en 11
Thema: 'Uitdelers van Gods gaven'

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee M.I. Methorst uit Apeldoorn.

   Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 86: 5 en 6
 • Psalm 100 vers 1, 2, 4
 • Psalm 37 vers 2
 • Psalm 130 vers 2 en 3
 • Psalm 43 vers 5
 • Psalm 68 vers 1 en 2

Schriftlezing: Markus 3 vers 20-35
Tekst: Markus 3 vers 35
Thema: ‘De bloedband met Jezus’

Collecten:

 • De eerste collecte is voor Vereniging Op weg met de ander.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Syrië.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Na de ochtenddienst is er zondagsschool.
 • Dinsdagavond is er om 19.15 uur gebedskring en om 20.00 uur lidmatenkring.
 • Dinsdagavond is er ook kerkenraad.
 • Woensdagmiddag is er vrouwenvereniging.
 • Woensdagavond is er de gemeenteavond over “gemeente zijn in verscheidenheid”. Inloop is vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur.
 • Vrijdagavond is er kinder- en tienerclub.
 • De kinderclub vraagt al vast uw aandacht voor een Bingo-avond voor het goede doel op 9 februari. Houdt u deze avond vrij, alle gemeenteleden zijn namelijk van harte welkom. Ook zoekt de kinderclub naar mensen die een prijs willen doneren voor de bingo. Voor meer informatie of het doneren van een prijs, kunt u contact opnemen met Margreet Steenbeek, Caroline of Inge Voskuil.

Mededeling(en):

 • De herbevestiging van diaken Dick van Essen wordt vanwege persoonlijke omstandigheden uitgesteld.
 • Van Duijvenboden is DV maandagmiddag/avond, dinsdagmiddag/avond en woensdagavond in Bilthoven.