Kerkdiensten wijkgemeente de Ark

Zondag 23 juni 2024
09.30 uur - Ds. G.R. Mauritz - Randwijk
18.30 uur - Ds. A.L. van Zwet - Putten
 

Collecten:

Zondag 30 juni 2024
09.30 uur - Ds. D.J.W. Kok - Stolwijk
18.30 uur - Ds. J.A.J. Pater - Doornspijk
 

Collecten:

Zondag 07 juli 2024
09.30 uur - Ds. P. van Duijvenboden
18.30 uur - Ds. H.A. Neervoort - Herkingen
 

Collecten:

Live stream de Ark

Agenda mei t/m juli 2024

Zondagsbrief

Zondagsbrief 16 juni 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee W.J. Westland uit Katwijk.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 119: 25 en 47
 • Psalm 89: 7 en 8
 • Psalm 103: 4 en 10
 • Psalm 2: 3, 4 en 7
 • Psalm 85: 3
 • Psalm 21: 5 en 6

Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 2: 4
Tekst: Hebreeën 1: 1b
Thema: Met wie spreek ik?

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee J.C. Klein uit Bleskensgraaf.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 111: 3 en 5
 • Psalm 110: 1 en 7
 • Psalm 73: 14
 • Psalm 16: 3,  4 en 6
 • Psalm 118: 7
 • Psalm 118: 13

Schriftlezing: Johannes 11: 54 - 12: 8

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de diaconie.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Rwanda.

Mededeling(en):

 • Onze predikant heeft de komende weken vakantie en hoopt D.V. 1 juli zijn werkzaamheden weer te hervatten (in de vorige zondagsbrief was dit niet juist vermeld). Voor pastorale zaken wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling of ouderling John Rijksen.
 • Felicitaties voor Martien Bos die geslaagd is voor zijn examen.
 • De inleverdatum voor het contactblad juli / augustus is a.s. donderdag 20 juni.
Zondagsbrief 09 juni 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee A. van Zetten uit Bennekom.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 81: 1 en 2
 • Psalm 73 : 12 en 13
 • Psalm 2: 7
 • Psalm 89: 1 en 19
 • Psalm 68: 10
 • Psalm 98: 4

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 31-58
Tekst: 1 Korinthe 15: 44
Thema: 'Een geestelijk lichaam, geen contradictio in terminis'

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee A. Vonk Noordegraaf uit Uddel.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 133: 1 en 3
 • Psalm 116: 1, 10 en 11
 • Psalm 29: 1
 • Psalm 25: 6 en 7
 • Psalm 52: 7
 • Psalm 73: 13 en 14

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44-46
Thema: Vinden en gevonden worden...!

Collecten:

 • De eerste collecte is voor stichting Timon
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Rwanda.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Vanavond is er na de dienst koffiedrinken ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijksjubileum van dominee en mevrouw Van Duijvenboden. Er is dan gelegenheid hen te feliciteren.
 • Dinsdagavond is er om 19.30 uur gebedskring.

Mededeling(en):

 • De kerkenraad wil alle gemeenteleden hartelijk danken die meegeholpen hebben met het schoonmaken van de buitenzijde van kerk en wijkgebouw en met het terrein rond de kerk. Het resultaat mag er zijn! Het voornemen is om dit een aantal keren per jaar te plannen. We hopen in de herfst weer een beroep op iedereen te doen.
 • Onze predikant heeft de komende weken vakantie en hoopt D.V. 24 juni zijn werkzaamheden weer te hervatten. Voor pastorale zaken wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling of ouderling John Rijksen.
Zondagsbrief 02 juni 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant, dominee Van Duijvenboden.

Liturgie: (viering Heilig Avondmaal)

 • Voorzang: Psalm 42: 1 en 7
 • Psalm 115: 6 en 7
 • Psalm 130: 2
 • Psalm 2: 6 en 7
 • Lofzang van Simeon: 1 en 2
 • Psalm 22: 13 (tijdens klaarmaken tafel)
 • Psalm 116: 1, 7 en 10 (samenzang aan de tafels)
 • Psalm 121: 1 en 4

Schriftlezing: Mattheus 17: 1-8
Tekst: Mattheus 17: 6-8
Thema van de preek:  'zij zagen niemand dan Jezus alleen'
Schriftlezingen aan tafel: Psalm 116: 1-6; Psalm 116: 7-13; Psalm 116: 14-19

Voorganger avonddienst 18.30 uur: onze predikant, dominee Van Duijvenboden.

Liturgie: (dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)

 • Voorzang: Psalm 68: 4 en 5
 • Psalm 61: 3 en 7
 • Psalm 77: 7
 • Psalm 84: 4 en 5
 • Psalm 145: 2
 • Psalm 66: 8 en 10

Schriftlezing Mattheus 17: 1-13 en 2 Petrus 1: 10-18
Tekst: Mattheus 17: 9 en 2 Petrus 1: 16-18
Thema: Ooggetuigen van Zijn majesteit

Collecten:

 • De eerste collecte is voor Actie Vakantietas en gericht op gezinnen die aangesloten zijn bij Voedselbank De Bilt.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is voor de kerk in Rwanda.
 • Bij de avondmaalstafel collecteren we voor het werk van Jaap en Marieke den Butter.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Zondagavond is er jongerenkring.
 • Het koffiedrinken na de morgendienst van zondag 2 juni verplaatsen we naar volgende week zondagavond 9 juni.

Mededeling(en):

 • De vakantie van Ds. Van Duijvenboden gaat maandag 3 juni 2024, in. Hij zal de komende week niet in Bilthoven zijn. Voor pastorale zaken wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling of ouderling John Rijksen.

Oproep:

Op zaterdagochtend 8 juni willen we graag met een aantal gemeenteleden wat werkzaamheden verrichten aan ons kerkgebouw en het buitenterrein. Dit gaat om bijvoorbeeld het zemen van de ramen, dakgoten legen en tuinonderhoud. Iedereen (dame of heer, jong of oud) die tijd heeft en het leuk vindt om te helpen willen we vragen zich te melden bij Kees Voskuil, 06 - 51 78 35 85. Vele handen maken licht werk!