Beste gemeenteleden,

De richtlijnen vanuit het RIVM voor wat betreft samenkomsten zijn afgelopen week niet gewijzigd.
Aanvullend hierop is dat kinderoppas niet meer aanwezig zal zijn komende weken.
Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houder roepen wij alle gemeenteleden, de ouderen en zieken in het bijzonder, op om thuis via de kerkwebradio en als het lukt de livestream de dienst te volgen.
Komende periode zullen wij van zondag tot zondag besluiten over het doorgang vinden van de diensten.
Voor de doordeweekse bijeenkomsten van de gemeente heeft de kerkenraad besloten deze tot nader orde te cancelen.
De zegen en nabijheid van de HEERE van harte toegewenst tijdens deze ingrijpende periode.

Namens de kerkenraad,
Gerben Drost, scriba
Cornelis Kronenburg, preses

Agenda Kerk diensten de Ark

Zuiderkapel

 

 

 

 

Kerkomroep de Ark

           Live stream de Ark

Kerkomroep Centrumkerk

Van de Commissie Inspireren: Nu het ernaar uitziet dat we langere tijd niet meer samen kunnen komen in de kerk, wordt het tijd om te gaan experimenteren met andere manieren om elkaar te inspireren, zoals een digitale lezing en een digitale discussie.  De lezing over Bonhoeffer die ds. Gijsbert van Beusekom oorspronkelijk op 16 maart zou houden, is vanaf vrijdag 8 mei te vinden op de kerkomroep. Daar kom je door op de website van de Centrumkerk de knop meekijken en -luisteren te kiezen, vervolgens Centrumkerk Bilthoven te zoeken, inloggen is niet nodig, omlaag scrollen wellicht wel, klik daarna de juiste datum aan. U kunt de lezing bekijken en beluisteren wanneer u dat het beste uitkomt. Maandagavond 11 mei vanaf 20.30 uur willen we gaan proberen of we met behulp van Zoom met een groepje een goed gesprek kunnen voeren over de lezing. U kunt zich daarvoor opgeven bij inspireren@pgbilthoven.nl of u kunt spontaan meedoen. Aan het eind van de lezing wordt de link getoond met een korte handleiding. U kunt uw vragen en opmerkingen ook mailen, als u dat prettiger vindt, naar inspireren@pgbilthoven.nl. Als u dat vóór maandagavond 20.00 uur doet, worden uw vragen en opmerkingen meegenomen in het groepsgesprek. Het is de bedoeling ook de hele discussie op de kerkomroep te zetten. Daar hebben we dan wel de toestemming van alle deelnemers voor nodig. Mail ons dus even als u niet in beeld wilt komen. Het zal even wennen zijn en het vergt vast nog wel enige oefening voordat zo’n digitaal groepsgesprek een beetje soepeltjes verloopt, maar het leek ons de moeite waard om uit te zoeken of dit een prettige methode kan zijn om elkaar toch te ontmoeten als dat niet op de gewone manier kan. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te experimenteren!  De lezing gaat over de geestelijke en tegelijk praktische strijd van Bonhoeffer tegen het nationaalsocialisme van Hitler. In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding heeft de PKN ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op het leven van Dietrich Bonhoeffer. Vanaf het begin van de nationaalsocialistische beweging doorzag hij het goddeloze denken daarin, ook al werd het in het begin nog religieus gecamoufleerd. Hij heeft geprobeerd de kerk tot een krachtig verzet te bewegen. Al vroeg doorzag hij ook de desastreuze betekenis die het voor de Joden zou hebben. Zijn strijd – die hij met de dood heeft moeten bekopen - voor een kerk die de ware vrijheid zoekt in het geloof in Christus en deze vrijheid van betekenis wil laten zijn voor heel de maatschappij, daarover gaat onze eerste digitale lezing.

Vanaf vandaag 8 mei 2020 op de site de Lezing van Ds G van Beusekom over Dietrich Bonhoeffer.
Zie daarvoor de kerkomroep van de Centrumkerk waar u de lezing kunt horen en kijken.

Van de Commissie Inspireren:
Nu het ernaar uitziet dat we langere tijd niet meer samen kunnen komen in de kerk, wordt het tijd om te gaan experimenteren met andere manieren om elkaar te inspireren, zoals een digitale lezing en een digitale discussie.

De lezing over Bonhoeffer die ds. Gijsbert van Beusekom oorspronkelijk op 16 maart zou houden, is vanaf vrijdag 8 mei te vinden op de kerkomroep. Daar kom je door op de website van de Centrumkerk de knop meekijken en -luisteren te kiezen, vervolgens Centrumkerk Bilthoven te zoeken, inloggen is niet nodig, omlaag scrollen wellicht wel, klik daarna de juiste datum aan. U kunt de lezing bekijken en beluisteren wanneer u dat het beste uitkomt. Maandagavond 11 mei vanaf 20.30 uur willen we gaan proberen of we met behulp van Zoom met een groepje een goed gesprek kunnen voeren over de lezing. U kunt zich daarvoor opgeven bij inspireren@pgbilthoven.nl of u kunt spontaan meedoen. Aan het eind van de lezing wordt de link getoond met een korte handleiding. U kunt uw vragen en opmerkingen ook mailen, als u dat prettiger vindt, naar inspireren@pgbilthoven.nl. Als u dat vóór maandagavond 20.00 uur doet, worden uw vragen en opmerkingen meegenomen in het groepsgesprek. Het is de bedoeling ook de hele discussie op de kerkomroep te zetten. Daar hebben we dan wel de toestemming van alle deelnemers voor nodig. Mail ons dus even als u niet in beeld wilt komen. Het zal even wennen zijn en het vergt vast nog wel enige oefening voordat zo’n digitaal groepsgesprek een beetje soepeltjes verloopt, maar het leek ons de moeite waard om uit te zoeken of dit een prettige methode kan zijn om elkaar toch te ontmoeten als dat niet op de gewone manier kan. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te experimenteren!

De lezing gaat over de geestelijke en tegelijk praktische strijd van Bonhoeffer tegen het
nationaalsocialisme van Hitler.
In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding heeft de PKN ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op het leven van Dietrich Bonhoeffer.
Vanaf het begin van de nationaalsocialistische beweging doorzag hij het goddeloze denken daarin, ook al werd het in het begin nog religieus gecamoufleerd. Hij heeft geprobeerd de kerk tot een krachtig verzet te bewegen. Al vroeg doorzag hij ook de desastreuze betekenis die het voor de Joden zou hebben. Zijn strijd – die hij met de dood heeft moeten bekopen – voor een kerk die de ware vrijheid zoekt in het geloof in Christus en deze vrijheid van betekenis wil laten zijn voor heel de maatschappij, daarover gaat onze eerste digitale lezing.