Pastoraat

 

HUISBEZOEK

De predikant en de ouderlingen behartigen samen met bezoekbroeders het pastorale bezoekwerk in de gemeente. Tenminste eens in de twee jaar zal de wijkouderling u benaderen om, doorgaans vergezeld van een bezoekbroeder een huisbezoek bij u af te leggen. In bijzondere situaties kunt u te allen tijde contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling. De gemeente is met het oog op het bezoekwerk als volgt in wijken ingedeeld:

  • Groenekan
  • Maartensdijk
  • De Bilt, Bilthoven-West
  • Bilthoven-Zuid, Den Dolder, Zeist, Bunnik
  • Bilthoven-Oost / Noord en De Leijen

 

PASTORAAL TEAM (PT)

Het Pastoraal Team (PT) bestaat uit een aantal vertrouwenspersonen,dat een speciale opleiding gehad hebben voor specialistische pastorale zorg. Voor de kerkenraad is door de vertrouwenspersonen geheimhouding beloofd van alles wat hen ter ore komt. Dit PT is een commissie van bijstand van de kerkenraad. Als u zorgen heeft van welke aard dan ook, en u wilt graag uw verhaal kwijt, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de wijkpredikant of uw wijkouderling. De vertrouwenspersonen worden ook ingezet naast de reguliere hulpverlening bijvoorbeeld als iemand tijdelijk een extra klankbord nodig heeft. Het is goed dat we als gemeenteleden naar elkaar omzien met de bewogenheid van de Heere Jezus. Binnen het PT wordt door een aantal mensen ook in het bijzonder omgekeken naar de jeugd van onze gemeente.

PASTORALE COMMISSIE

De bezoekende ouderlingen vormen samen met de predikant en de bezoekbroeders en pastoraal team de zogeheten pastorale commissie. Deze commissie vergadert eenmaal per seizoen ten behoeve van de onderlinge toerusting in het bezoekwerk en de praktische afstemming daarvan. Driemaal per jaar vergadert het consistorie, dat is de predikant met de wijkouderlingen.

Neem eventueel contact op via onderstaand formulier:

 

11 + 15 =