Diaconaat

 

DIACONALE HULPDIENST

Schroomt u niet zich in verbinding te stellen met de diaconie wanneer u maatschappelijke of sociale problemen heeft of als u dat weet van anderen.

BEZOEKWERK OUDEREN

Er is een aantal bezoekdames actief dat met name oudere gemeenteleden regelmatig bezoekt. Een vaste bezoekdame bezoekt om de circa één à twee maanden de haar toegewezen adressen. In deze tijd waarin we mobiel zijn en kinderen elders hun werk- en woonomgeving hebben gevonden, wordt zulk bezoek door oudere gemeenteleden zeer op prijs gesteld.

OUDERENCONTACTMIDDAGEN

Zeven keer per jaar wordt op woensdagmiddag van 14.30-16.30 uur een bijeenkomst gehouden voor de oudere leden van de gemeente in het wijkgebouw of de consistorie. Meestal wordt een spreker uitgenodigd of zijn er dia’s over een interessant onderwerp.

In december vindt een Kerstmiddag plaats, met aansluitend een broodmaaltijd. In april/mei wordt op een middag een zogeheten ‘lentetocht’ gereden, ook met aansluitend een broodmaaltijd.