Achtergrond en identiteit

 

De Hervormde wijkgemeente “De Ark” telt in totaal ongeveer 300 leden afkomstig uit Bilthoven en uit de omliggende woonkernen. De oorsprong van de wijkgemeente “De Ark” gaat terug tot de jaren zestig. De toenmalige “Hervormd-Gereformeerde Kring” mocht voor haar kerkdiensten gebruik maken van de Zuiderkapel. Na verloop van tijd werden dat twee diensten per zondag. Pastorale ondersteuning kwam van ds. H.A. de Geus, die vele jaren in De Bilt stond. Na zijn emeritaat werd de pastorale verzorging achtereenvolgens ter hand genomen door ds. J. van der Velden, kand. W.G.Hovius, ds. A. Meijers, ds. M. Ottevanger en ds. Jac. Vermaas. In 1971 kreeg de “Hervormd-Gereformeerde Kring” voor het eerst een bijstand in het pastoraat die ook in haar midden woonde, te weten ds. J. van Sliedrecht. Daarna volgden:

  • H. Harkema (1978-1984)
  • C den Boer (1984-1991)
  • P. Koeman (1992-1997)
  • G. van den Brink (1999-2001)
  • W.C. Meeuse (2003-2011)
  • R.W. de Koeijer (2012 –2019 )

Op 28 september 2003 werd ds. W.C. Meeuse de eerste predikant van de Hervormd-Gereformeerde Kring die fulltime werkzaam was. Op 26 maart 2006 werd de kring geïnstitueerd als een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard een volwaardige wijkgemeente die de naam “De Ark” kreeg.

Inhoudelijk wordt de identiteit van onze wijkgemeente bepaald door een nauwe aansluiting bij het gereformeerde belijden. De wijkgemeente weet zich enerzijds verbonden met en onderdeel van het geheel van de hervormde/protestantse gemeente Bilthoven en voelt zich anderzijds verwant met het streven van de Gereformeerde Bond. Daarbij gaat het om de stimulering van persoonlijk geestelijk leven dat gevoed wordt door Woord en Geest.