Het Kerkblad

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven verschijnt 10 keer per jaar, digitaal en in een gedrukte versie.

De redactie bestaat uit:

Wiebe Oost (eind red.)
Femke Helsdingen
Roland Schneider
Piet van Vuuren

Voor abonnementen, adreswijzigingen en advertenties: kerkelijkbureau@pknbilthoven.nl

Kopij

Het volgende nummer is het nummer van juni dat op 31 mei zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk maandag 13 mei vóór 12.00 per e-mail aangeleverd worden bij:
redactie@pknbilthoven.nl.

Lees hier het laatste Kerkblad