Het kerkblad

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven verschijnt 10 keer per jaar, digitaal en in een gedrukte versie.

De redactie bestaat uit:

Wiebe Oost (eind red.)
Femke Helsdingen
Roland Schneider
Piet van Vuuren

U kunt de redactie bereiken via  redactie@pgbilthoven.nl

Kopij

Het volgende nummer is het nummer van november en de eerste helft van december dat op 3 november zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk dinsdag 26 oktober vóór 12.00 per e-mail aangeleverd worden bij: redactie@pgbilthoven.nl.

Archief

Voor oudere jaargangen van het kerkblad en het zondagsbulletin kunt u terecht bij het kerkelijk bureau.

Aanmelden

Wilt u het kerkblad digitaal ontvangen of wilt u zich afmelden voor het kerkblad?
Stuur ons een bericht.

Lees hier het kerkblad

Klik rechts onderin op    voor een grotere weergave. Druk op esc of op X om weer terug te gaan naar het origineel.