Het volgende nummer is het nummer van mei dat op 5 mei zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk maandag 23 april vóór 12.00 per e-mail aangelverd worden bij redactie@pknbilthoven.nl.