Kopij

Het volgende nummer is het nummer van mei dat op 31 mei zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk maandag 13 mei vóór 12.00 per e-mail aangelverd worden bij redactie@pknbilthoven.nl.