Nog even een reminder voor de vakantietasjes. U kunt nog speelgoed inleveren tot 5 juli!
Vakantietas is een initiatief van Kerk in Actie. Zij leveren de tasjes. Dit jaar zijn dat Fair Trade tasjes gemaakt in Sri Lanka. Wij vullen als kerk een aantal tasjes. De voedselbank heeft een lijst gemaakt met daarop precies leeftijden en aantallen jongens en meisjes die voor een tasje in aanmerking komen. Met de Maria Christinakerk in Den Dolder hebben we al een verdeling gemaakt. Wij vullen 40 tasjes voor kinderen in de lagere schoolleeftijd (4 t/m 11 jaar). Half juli worden de tasjes door ons naar de voedselbank gebracht.
Wat kunt u doen?
Misschien hebt u speelgoed voor in de tasjes? Dat kunt u dan afgeven tot 5 juli bij;
Tjitske Maarsingh, vos-maarsingh1@kpnplanet.nl
Ankie Verburg, ankie.verburg@kpnmail.nl
Graag even van tevoren mailen. (Wij kunnen ook spullen bij u op komen halen)
Het is ook mogelijk om een tasje op te halen en zelf te vullen. Mailt u dan ook even naar Ankie die de tasjes komende week waarschijnlijk ontvangt.
Of wilt u liever geld geven waar wij speelgoed van kunnen kopen om in de tasjes te doen.
Graag op rekg van de diaconie NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN. Onder vermelding van ‘Actie Vakantietas’.
Juist nu gunnen we deze kinderen een verrassing voor in de vakantie!
De commissie ZWO