Solidariteitskas 2022

In de derde week van juni ontvangt u een schrijven waarin u gevraagd wordt een bijdrage te doen aan de Solidariteitskas. De Solidariteitskas dient ertoe steun te verlenen aan gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen...
Actie vakantietasjes ZWO

Actie vakantietasjes ZWO

We zijn blij dat we weer iets kunnen doen als ZWO; de actie vakantietasjes die u al van ons kent van vorig jaar (en het jaar daarvoor). Des te meer belangrijk nu het nog onzeker is hoe de vakantie eruit gaat zien en er nog zoveel meer onzekerheden zijn. Juist nu...
Vanuit het ZWO

Vanuit het ZWO

Een terugblik met veel dank en “Goed nieuws”. Veel dank gaat er uit naar u, gemeenteleden voor steun in allerlei vorm voor de aktie vakantietasjes. We ontvingen veel speelgoed maar ook geld waar wij weer wat aanvullingen van konden kopen zodat elk tasje een...
Afwezigheid

Afwezigheid

Van 1 juni  tot en met 17 juni is Coen Helsdingen afwezig. Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet bemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel....