Rekeningnummers

Rekeningnummers

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”. Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97. Als u zelf via een (periodieke)...
Kerkelijk Bureau gesloten

Kerkelijk Bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten in verband met het coronavirus. Wilt u waar mogelijk het mailadres van het Kerkelijk Bureau gebruiken: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of voor spoedberichten: pknbilthoven@gmail.com.Alleen bij dringende zaken, bijv. het melden...
Diaconaat

Diaconaat

De diaconie – of diaconaat – is een onderdeel van de kerk. De diakenen helpen mensen die nergens anders terecht kunnen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Het motto van de diaconie is: “helpen waar geen helper is”. Hier kunt u lezen wat de diaconie doet, welke...
40-dagenkalender

40-dagenkalender

Alvast vooruitlopend op de 40-dagentijd die eind februari begint,maken wij u erop attent dat u zelf de 40-dagenkalender gratis kunt bestellen bij Kerk in Actie. Als u dat nu doet, heeft u hem 26 februari in huis. Dat is de datum waarop de 40-dagentijd begint.Dit kan...
Aktie Kerkbalans 2020

Aktie Kerkbalans 2020

Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het thema zal zijn “Verbinden”. Met deze actie vragen we alle gemeenteleden hun financiële bijdrage voor het nieuwe jaar te bepalen en dat aan te geven op het antwoordformulier. We doen...