In de derde week van juni ontvangt u een schrijven waarin u gevraagd wordt een bijdrage te doen aan de Solidariteitskas.
De Solidariteitskas dient ertoe steun te verlenen aan gemeenten die financiƫle ondersteuning nodig hebben. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan.
Met uw bijdrage houdt u de onderlinge solidariteit met andere gemeenten in ere zodat ook deze gemeenten levendig en krachtig midden in de wereld kunnen staan.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

College van kerkrentmeesters

Jan Homan