Actie Kerkbalans 2023

Een belangrijke manier om geld te werven is de Actie Kerkbalans. Wij willen als kerk een centrale rol als geloofsgemeenschap vervullen. Hiervoor zijn financiƫle middelen nodig. Ook voor 2023 zullen we een belangrijk deel van ons benodigde geld via de Actie Kerkbalans...

LET OP: Nieuw rekeningnummer Diaconie

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd in: NL37 INGB 0395 8204 64 t.n.v. Diaconie Prot Gem Bilthoven. Wilt u daar rekening mee houden bij het overmaken van uw giften?
Heeft u hulp nodig of wilt u graag een praatje maken?

Heeft u hulp nodig of wilt u graag een praatje maken?

Kunt of durft u de deur niet meer uit in de huidige situatie en heeft u toch boodschappen nodig of iets anders? Of zit u alleen thuis en heeft u behoefte aan een gesprekje? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie diaconie@pgbilthoven.nl. Wij gaan dan proberen om u...
Vrijwilligers gevraagd voor crisishulp

Vrijwilligers gevraagd voor crisishulp

De diaconie wil graag helpen bij vraag een aanbod van hulp voor gemeenteleden die vanwege de corona-crisis de deur niet uit kunnen of durven. Of die thuis zitten en behoefte hebben aan telefonisch contact. De diakenen kunnen dit niet allemaal zelf doen, dus wij doen...
Collecteren met QR code

Collecteren met QR code

Beste gemeenteleden, in de kerkenraadsvergadering van december 2021 werd de hoop uitgesproken dat we in 2022 weer met onbeperkte aantallen op zondag naar de kerk zouden kunnen. Daarbij werd ook de wens uitgesproken om de collecte weer een plaats in de viering te...