Beste gemeenteleden, in de kerkenraadsvergadering van december 2021 werd de hoop uitgesproken dat we in 2022 weer met onbeperkte aantallen op zondag naar de kerk zouden kunnen. Daarbij werd ook de wens uitgesproken om de collecte weer een plaats in de viering te geven. Afgelopen maanden heeft een werkgroep van diakenen en kerkrentmeesters van De Ark en Centrumkerk gekeken hoe dat vormgegeven zou kunnen worden. Er is namelijk nogal wat veranderd de afgelopen twee jaar: in de kerkdienst werd het collectedoel benoemd en werd u verzocht geld over te maken via internetbankieren. Buiten de kerk nam het contactloos betalen toe, waardoor (nog) minder contant geld in de portemonnee is en hebben banken hun filialen in onze gemeente gesloten. Momenteel is het niet meer mogelijk muntgeld te storten in de gemeente, zoals de diakenen voorheen deden. Daarnaast hebben de banken de kosten daarvoor verhoogd. De werkgroep heeft daarom gekeken naar andere methoden dan inzamelen van contant geld. De keus is gevallen op het gebruik van QR-codes. Hoe gaat dat in z’n werk?

QR-code
De QR-code van de collecte kunt u vinden op de liturgie, in het gemeentenieuws en geprojecteerd met de beamer.
Het collectedoel wordt genoemd tijdens de mededelingen. Na de zegen wordt de QR-code geprojecteerd met de beamer.
Meestal is het richten van uw camera van uw smartphone op de QR-code genoeg en anders kunt u een app installeren die QR-codes leest.
Wilt u het liever op een rustig moment eerst uitproberen? Dat kunt u thuis doen, gebruikmakend van de QR-code in het gemeentenieuws. Op 3 april starten we met de QR-codes. De eerste weken zal er steeds iemand aanwezig zijn die u ermee kan helpen.

Ik heb geen smartphone
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw gaven blijven geven op de manier waarop u dat afgelopen jaren deed: thuis via internetbankieren.

 Collectebonnen
Tot slot: de collectebonnen. Deze werden in het verleden vooral gekocht om bewijs voor belastingaftrek van giften te hebben. Met het internetbankieren zijn overzichten van giften inzichtelijk te maken voor de belasting. Daarom stopt de verkoop van collectebonnen. De collectebonnen die u nog thuis heeft kunt u komend jaar zeker nog gebruiken. Bij de uitgang van de kerk zullen op zondag mandjes staan waar u ze in kunt doen. Het collectedoel wordt daarbij aangegeven.

Een andere manier is dat u ze in één keer inlevert bij het kerkelijk bureau en aangeeft voor welk doel u ze wilt doneren.

Alles wat nieuw is of anders wordt moet wennen, dat beseffen we terdege. Gun u zelf de tijd daarvoor, stel uw vragen en schroom niet hulp te vragen als u daarbij gebaat bent!

Met vriendelijke groet, namens werkgroep “collecteren in de toekomst”, Mariëtte Venema