Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is
NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”.

Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97.
Als u zelf via een (periodieke) overboeking uw kerkelijke bijdrage overmaakt, wilt u dan dit rekeningnummer gebruiken tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake kerkbalans”.
Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van FVLB-, ING-, of ABN AMRO-nummers. Het college gebruikt alleen nog Rabo-rekeningnummers.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is: NL37 INGB 0395 8204 64 t.n.v. Diaconie Prot Gem Bilthoven.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of 030-2282866)