Kerkdiensten wijkgemeente de Ark

Zondag 28 juli 2024
09.30 uur Ds. T.J. Lucas - Lage Vuursche
18.30 uur Ds. P. Vermeer - Wezep
 

Collecten:

Zondag 04 augustus 2024
09.30 uur Ds. J. de Jong - Nijkerk
18.30 uur Ds. T.J. Lucas - Lage Vuursche
 

Collecten:

Zondag 11 augustus 2024
09.30 uur Ds. J. Belder - Harskamp
18.30 uur Prop. J.A. de Kruijf - Oud - Alblas
 

Collecten:

Zondag 18 augustus 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden
18.30 uur Ds. G. van Zanden - Katwijk a/Z
 

Collecten:

Zondag 25 augustus 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur Ds. G.F. Willemsen – Veenendaal
 

Collecten:

Zondag 01 september 2024
09.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Bediening en viering Heilig Avondmaal
18.30 uur Ds. P. van Duijvenboden - Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal
 

Collecten:

Live stream de Ark

Agenda juli t/m september 2024

Zondagsbrief

Zondagsbrief 21 juli 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: dominee P.H. van Trigt uit Ede.

 • Psalm 69: 4 en 14
 • Psalm 39: 5 en 8
 • Psalm 119: 1
 • Psalm 119: 62 en 80
 • Psalm 119: 10
 • Psalm 119: 83

Schriftlezingen: Psalm 119: 17-24 en Hebreeën 11: 8-10
Tekst voor de preek: psalm 119: 19 en 20

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee J.P. Nap uit Hoevelaken.

Liturgie:

 • Psalm 68: 10 en 11
 • Psalm 29: 1 en 5
 • Psalm 33: 10
 • Psalm 73: 6, 8 en 13
 • Psalm 103: 1
 • Psalm 119: 36 en 38

Schriftlezing: Prediker 7: 7-14 en de Heidelbergse Catechismus Zondag 10
Thema: Mijn Hemelse Vader regeert mijn leven

Collecten:

 • De eerste collecte is voor stichting Samen voor Aix-en-Provence.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is bestemd voor een landbouwprogramma in Rwanda.

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Dinsdagavond is er gebedskring.
Zondagsbrief 14 juli 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze oud predikant, dominee W.C. Meeuse uit Sliedrecht.

Liturgie:

 • Psalm 89: 1 en 7
 • Psalm 86: 1 en 2
 • Psalm 119: 37
 • Psalm 42: 3 en 5
 • Psalm 130: 4
 • Psalm 31: 15 en 19

Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1-24
Tekst voor de preek: Klaagliederen 3: 22-24
Thema: Gods goedertierenheden

Voorganger avonddienst 18.30 uur: proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk.

Liturgie:

 • Psalm 25: 3 en 7
 • Psalm 104: 1 en 3
 • Psalm 103: 7
 • Psalm 33: 3, 4 en 5
 • Psalm 33: 7 en 11
 • Psalm 104: 16 en 18

Schriftlezing: Psalm 33 en Romeinen 8: 14-30
Zondag 9

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de Diaconie.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is bestemd voor ondersteuning aan arme gezinnen in Rwanda.

Mededeling(en):

 • Van Duijvenboden deelt mee, na zijn knie-operatie.
Zondagsbrief 07 juli 2024

Voorganger morgendienst 09:30 uur: onze predikant, dominee Van Duijvenboden.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 103: 8 en 9
 • Psalm 19: 1 en 2
 • Psalm 147: 10
 • Psalm 8: 1, 3 en 4
 • Psalm 19: 7
 • Psalm 146: 1 en 4

Schriftlezing: Psalm 19
Thema: 'Sprake van God'

Voorganger avonddienst 18.30 uur: dominee H.A. Neervoort uit Herkingen / Nieuwe Tonge.

Liturgie:

 • Voorzang: Psalm 99: 1 en 8
 • Psalm 33: 7 en 8
 • Psalm 90: 1
 • Psalm 139: 8 en 14
 • Psalm 113: 2 en 3
 • Gezang 12 (Avondzang): 7

Schriftlezingen: HC zondag 8, Genesis 1: 26-31 en Johannes 17: 1-8

Collecten:

 • De eerste collecte is voor de Evangelische Hogeschool.
 • De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente.
 • De zendingscollecte is in het 3e kwartaal bestemd voor ondersteuning van een landbouwprogramma voor arme gezinnen in Rwanda, zie hieronder voor meer informatie*.

 

Bijeenkomst(en), Deo volente:

 • Na de morgendienst is er koffiedrinken.
 • Dinsdagavond is er gebedskring en kerkenraad.

 

Mededeling(en):

 • In verband met de intrede ds. Lucas in de Lage Vuursche, zijn er zondag enkele ambtsbroeders afgevaardigd naar de bevestigings- en intrededienst.
 • Van Duijvenboden is DV dinsdagochtend/middag/avond in Bilthoven.

  .