In de kerk voel je je veilig. Zo zou het toch moeten zijn? Gemeenteleden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Zo zou het moeten zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom hebben we als Centrumkerk twee vertrouwenspersonen aangesteld. Het gaat om onze gemeenteleden ds. Koosje Vos-Butijn, emeritus predikant en mr. Cees de Jong, oud advocaat/rechter. Wanneer kunt u bij hen terecht? Als u zich niet veilig voelt bij of geïntimideerd door iemand uit onze kerkelijke gemeenschap, als er volgens u sprake is van machtsmisbruik, zijn zij voor u beschikbaar. Zij bieden allereerst een luisterend oor en proberen u te ondersteunen en te helpen. Ook willen zij met u meedenken over een eventuele oplossing. Beiden hebben geheimhoudingsplicht, dus wat u vertelt komt zonder uw toestemming niet verder.

Ds. Koosje Vos-Butijn                            Mr. Cees de Jong
tel. 06 38 9128 38                                  tel. 030-22 52 911