Op maandagavond 21 september kwamen er meer dan 20 gemeenteleden naar de kerkzaal om mee te denken met de nieuwe plannen voor onze gemeente. Wat was het fijn om elkaar over kerk-zijn te spreken! Live! Als kerkenraad hebben we de plicht maar vooral ook de wens om een beleidsplan te maken en daarmee ons beleid te herdefiniëren. We hebben deze keer niet een paar punten en komma’s in het oude beleidsplan verzet en het vervolgens weer in de kast gelegd. We kozen er juist voor om het gesprek met elkaar aan te gaan: waar willen we naar toe? Waar zijn we toe geroepen als gemeente? God draagt ons, Hij roept ons om zout en licht te zijn, en Hij voedt ons met Zijn woord. Met het Evangelie als kostbaar geschenk willen we van betekenis zijn voor mensen om ons heen. Welke manieren sluiten aan bij onze gemeente en omgeving? Er gaat al heel veel goed, en we zijn dankbaar voor de inzet van vele ambtsdragers en vrijwilligers. Zoals u eerder gelezen hebt, kozen we voor 3 speerpunten. Op de gemeenteavond en middag hebben we reflectie en input gevraagd op deze drie punten. Er kwam per speerpunt een lijst met 5 prioriteiten die de kerkenraad meekrijgt. Een paar ideeën uit de avond:  de voorkant van het kerkgebouw meer uitnodigend maken (speerpunt centrumfunctie), wijkcentrumfunctie beter uitdragen en verder ontwikkelen, van gemeenteleden de naam leren kennen (d.m.v. foto-bord van ambtsdragers in de kerk en/of ledenlijst – speerpunt zichtbaarheid), visueel zichtbaar zijn (d.m.v. mobiel kerkje, kraampje op een markt, kruis van Paasmorgen bij de kerk zetten), variatie in de liturgie (verstaanbaarheid en jeugd), muziekgroep door jongeren, ondersteunen van geloofsopvoeding en kort lopende kringen aanbieden (verstaanbaarheid en gezinnen). Enthousiasme genoeg, en dat was wat ons erg bemoedigd heeft. Op woensdagmiddag 23 september waren een tiental gemeenteleden naar de kerk gekomen. Uit de geanimeerde gesprekken kwamen een aantal ideeën naar voren die niet op de avond waren genoemd. Zoals meer nadruk op de P.R. We moeten onze activiteiten beter naar buiten brengen (Centrumfunctie en verstaanbaarheid). Ook meer verrassing in de kerkdienst werd genoemd. Niet iedere zondag maar af en toe mag er best wel eens buiten de gebaande paden worden gegaan. Dit houd de kerkgangers bij de les (speerpunt verstaanbaarheid). Twee keer per jaar een dienst georganiseerd samen met jongeren en jeugddiaconaat met activiteiten die aanspreken zoals een Zuid Afrika reis. Tenslotte mag de jeugdruimte wel wat meer sfeer krijgen. Laat dat de jongeren zelf doen, was de suggestie.  De avond en de middag werd ingeleid door Harold met woorden van Stefan Paas: we zijn als christenen een kleine groep in de samenleving, maar dat is niet erg. Dat is in vele tijdsvakken zo geweest en daar moeten we ook niet bang voor zijn. Laten we wel zout en licht zijn! Met deze woorden gingen we geïnspireerd naar huis. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, wegens uiteenlopende redenen: we nodigen u van harte uit om via email/telefoon/gesprekje aan de deur mee te denken. Heeft u een opmerking bij één van de speerpunten? Of bij een idee? Heeft een zelf een idee waar u helemaal warm voor loopt? Of wilt u betrokken zijn bij een werkgroep. Laat het ons weten!

Namens de werkgroep beleidsplan 2020-2025, Jan Homan, Matty Vroom, Wim de Kruijf, Ineke Stienstra, Piet Stammes, Marjolein Cevaal

PowerPoint Presentatie Gemeenteavond