Donderdag 15 oktober 20.00 uur Centrumkerk: Klimaatlezing in het kader van de Week van de Duurzaamheid, door Wiebe Oost
Het is een joodse verwensing: “Dat je maar in een interessante tijd mag leven!”.
Wel, met klimaatverandering èn het coronavirus leven we nu in een wel héél interessante tijd…
Toen het eindelijk tot iedereen door begon te dringen dat het klimaat écht aan het veranderen is (en dat dat niet leuk is!) sloeg het coronavirus toe en eist nu alle aandacht op om tijdens deze pandemie de boel een beetje veilig en draaiende te houden.
Hopelijk zijn we in de loop van het komende jaar van de ergste coronabeperkingen af – maar de klimaatverandering gaat gewoon door – en met grote gevolgen als we doorgaan zoals we gewend zijn.
Die gevolgen zal iedereen merken en daarom is het goed op de hoogte te zijn van wat er nou echt aan de hand is met dat klimaat.

Om u te informeren over wat de klimaatverandering ons zoal brengen kan, houdt Wiebe Oost volgende week een lezing waarin hij u vertelt wat ons klimaat bepaalt, wat het broeikaseffect is, hoe het werkt, waarom we het niet kunnen missen en wat de gevolgen zijn nu het uit de hand dreigt te lopen.

In verband met de coronavoorschriften moet u zich, als u de lezing in de kerk bij wilt wonen, telefonisch (06-20376730) of per e-mail (inspireren@pgbilthoven.nl) opgeven. Volgens de huidige richtlijnen mogen er, met de nodige restricties (afstand houden, handen ontsmetten, mondkapje op tot je op je plek zit), dertig mensen aanwezig zijn.
De lezing is ook online te volgen door in te loggen op de website www.pgbilthoven.nl, vervolgens “wijkgemeente Centrumkerk” te kiezen, daarna “meekijken livestream” en “live uitzending”. Ook op een later tijdstip is de lezing daar beschikbaar (datum en tijd kiezen in plaats van “live uitzending”).
Tijdens de lezing is het ook mogelijk uw vragen en opmerkingen per mail door te geven (inspireren@pgbilthoven.nl), Wiebe zal daar dan tijdens het discussiegedeelte aandacht aan besteden.
Zo hopen we binnen de beperkingen toch nog een gevoel van verbondenheid met elkaar en met het onderwerp te creëren!