Het orgel is een achtvoets-orgel, gebouwd door de fa. Gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Het orgel stond origineel in de Noorderkerk en is daar gekomen in de plaats van het Van Vulpenorgel met vijf stemmen dat bij de bouw van de Noorderkerk werd geplaatst.
De basis van het nieuwe orgel is het Prestant 8′ register.
Na een actie voor fondswerving onder gemeenteleden en sponsors van buiten, kon in mei 2000 het orgel worden ingewijd; het had toen acht stemmen. Bij de bouw is rekening gehouden met uitbreiding tot 13 stemmen. Dank zij enkele zeer royale giften kon reeds in 2002 de voltooiing worden gerealiseerd. Op 20 september 2015 is het orgel verplaatst naar de Centrumkerk.

Het orgel heeft de volgende registers:

Hoofdwerk Borstwerk Pedaal
Prestant 8′ Gedekt 8′ Subbas 16′
Holpijp 8′ Spitsfluit 4′
Octaaf 4′ Woudfluit 2′
Quintfluit 3′ Cornet 3 sterk
Octaaf 2′
Sesquialter 2 sterk
Mixtuur 2-3 sterk
Dulciaan 8′

Omvang manualen C-f”’
Omvang pedaal C-d’

Koppelingen:
pedaal aan borstwerk
pedaal aan hoofdwerk
hoofdwerk aan borstwerk (gedeeld)