Een belangrijke taak van de kerk is omzien naar elkaar oftewel het pastoraat.
Dat omzien naar elkaar kan vele vormen aannemen zoals een bloemetje bij blijdschap of verdriet, voor elkaar bidden of een kop koffie drinken met een praatje.
Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft? Geef het aan ons door.