De kerkenraad heeft n.a.v. de huidige ontwikkelingen in het aantal Corona besmettingen besloten het aantal kerkgangers met ingang van 4 oktober, tot nader order, te beperken tot 30. Daarnaast zullen 6 personen als ambtsdragers, predikant, koster en organist aanwezig zijn. Voor de dienst van 1 november is er een “overloop” in de Julianaschool mogelijk tot een maximum van 30 personen.
Voor de volledigheid geven we nogmaals de richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden weer:

– bij symptomen niet komen

– altijd 1,5 mtr afstand houden

– volg strikt de aanwijzingen van Coen Helsdingen/Wim Zaal of de Diaken van dienst op.

– als u een plaats is toegewezen, blijf op die plaats zitten.

– geen garderobe gebruik

– geen toiletgebruik

– reinig uw handen met de aanwezige handenspray

Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen of Lummy Blömer berichten u of u kunt deelnemen. Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst. De diensten blijven we uitzenden via kerkomroep.nl of via youtube. De Protestantse Kerk Nederland wijst op het advies van de overheid voor deelname aan activiteiten en geeft het advies aan mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen om zelf te beslissen of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.