Tijdens de kerkdiensten kan er voorlopig niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd worden. Om toch bij te dragen aan het werk van de Diaconie, dat in deze periode zo hard nodig is, kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.

Uw bijdrage voor de Protestantse Gemeente Bilthoven zelf kunt u overmaken op NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening