Sinds september 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Centrumkerk in Bilthoven.
Mijn studie theologie volgde ik met plezier in Utrecht. Dichtbij dus! De stad is mij bekend en ik kan nog steeds wel terugdenken aan gezellige zomeravonden op de fiets door de stad. Ik volgde de bachelor Theologie, ging toen voor 6 maanden bij Youth for Christ in Botswana werken. En daarna begon ik aan de onderzoeksmaster Systematische Theologie en studeerde ik een tijdje in Oxford. Een prachtig stadje met volop studentenleven, maar bijzonder voor mij was hoe levendig de kerken daar waren. Een mooi café in het centrum, gewoon in de gewelven van de kerk. Het contact met studenten daar inspireerde mij om ook de predikantsmaster te volgen. Ik liep stage in Deventer en werd daarna beroepen door Varik en Heesselt, twee kleine Betuwse dorpjes. Met veel plezier heb ik daar gewerkt en het predikantsvak leren kennen.
Onze drie kinderen werden geboren (Jonas, Else en Jesse) en na 8 jaar werd het tijd voor iets anders. Mijn man Christiaan ging meer werken (hij werkt voor de landelijke protestantse kerk als begeleider van pioniersplekken) en ik vond het fijn om iets meer tijd voor het gezin te krijgen. Maar gelukkig kan ik hier in Bilthoven weer met jeugdwerk aan de slag als predikant. Uiteraard geniet ik ook van de zondagse erediensten leiden, mensen ontmoeten thuis en in het toerustingswerk. Ik vind het bijzonder hoe mensen woorden uit de Bijbel of ervaringen van God in hun leven als grote bron van kracht hebben. Hoe het hen draagt door grote moeilijkheden heen. En soms kun je als predikant daar iets van uitdelen of op het spoor komen. In mijn aanstelling van 50% zit ook het contact met de Julianaschool. Elke maand komen de kinderen in de kerkzaal voor een maandviering. We zingen samen, er wordt gebeden en er is een bijbelverhaal dat centraal staat. Ook is er een schoolklas die het verhaal nog aanvult met een eigen bijdrage. Daarnaast is er contact rondom de kerk- en schooldiensten en op informele manieren (een keer een les geven over een bijbelverhaal enz.). Ik hoop dat we als Centrumkerk steeds meer en meer Centrumkerk worden: centraal voor het dorp, met hart voor God en mensen! Dat we laten zien waarom het leven met God zo vreugdevol is (dit is ons eigen centrum) en dat we dat uitstralen in Bilthoven. Ik hoop op een gezegende en inspirerende tijd! Heeft u vragen over de kerk, over geloven, over het leven, over kinderen en jongeren: neemt u dan gerust contact met mij op.