Sinds januari 2017 ben ik als predikant verbonden aan Wijkgemeente Centrumkerk van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Geboren (1966) en getogen in een Hervormd gezin in Sneek raakte ik kerkelijk betrokken in de tijd dat de kerken volop meededen in de maatschappelijke discussie rondom oorlog en vrede. Toen voelde ik heel sterk dat geloof en de keuzes die je in je leven maakt met elkaar verbonden zijn. Mijn interesse voor het Oude Egypte bracht mij naar Leiden om daar Egyptologie te gaan studeren. Na twee jaar stapte ik over naar Theologie omdat het verschijnsel godsdienst mij meer boeide. Door een bijbaan in het uitvaartwezen ontdekte ik hoeveel geloof kan betekenen voor mensen op de scharniermomenten van het leven. Ik werd actief binnen de Leidse Studentenekklesia en ging stage lopen in de Leidse Binnenstadsgemeente. Zo ontstond het verlangen om dominee te worden. Via mijn vrouw kwam ik na mijn studie terecht in Zeeuws-Vlaanderen als vicaris (hulpdominee) in een aantal kerkelijke gemeentes. Dat beviel zo goed dat ik na twee jaar predikant werd in twee Walcherse dorpen. Naast mijn predikantswerk was ik ook enige tijd geestelijk verzorger in een hospice in Middelburg. Vooral de puurheid van mensen in hun laatste levensfase is me daarvan bij gebleven. In 2006 volgde Uithoorn waar ik tien jaar met veel voldoening heb gewerkt. In Zeeland werd onze zoon geboren en in Uithoorn onze dochter.
Als predikant is het vooral de mens die mij boeit. Wat is zijn of haar levensverhaal? Welke rol kunnen geloof en de kerkelijke gemeenschap van de Centrumkerk daarin spelen? Wat geeft mensen de steun en de kracht om verder te kunnen zeker op de moeilijke momenten van het leven? In mijn kerkdiensten probeer ik daarop in te spelen door vanuit de bijbelse verhalen handvatten aan te reiken waar de hoorders wat mee kunnen in hun dagelijks leven. Belangrijk vind ik het om mij te blijven ontwikkelen als mens en predikant door steeds weer nieuwe ideeen en vaardigheden op te doen. Zo leerde ik mijzelf tijdens de Klinisch Pastorale Vorming beter kennen met mijn sterke en minder sterke kanten. Een opleiding Biblio- en Psychodrama bracht mij dichter bij mijzelf en bij het geheim dat we God noemen. Samen met mijn collega ds. Marjolein Cevaal hoop ik de komende jaren de gemeenschap van de Centrumkerk verder uit te bouwen en nog meer te verbinden met de andere inwoners van ons prachtige dorp.