Donderdag 10 oktober 19.30 uur: Groene Theologie met Trees van Montfoort
Ook de Centrumkerk doet weer mee aan de Week van de Duurzaamheid, die elk jaar begin oktober plaatsvindt.
Commissie Inspireren heeft mw. Van Montfoort uitgenodigd, schrijfster van het boek Groene Theologie, dat genomineerd is voor de prijs voor het beste theologische boek van het jaar. Hierin bespreekt mw. Van Montfoort natuurwaarden en klimaatverandering vanuit bijbels perspectief, met name Gods opdracht aan de mensheid om Zijn schepping te bewaren.
Let op: de bijeenkomst begint om half acht, in de Centrumkerk. Welkom!