Op zondag 9 juni nam onze kosteres Yvonne van de Graaf afscheid vanwege haar pensionering. Yvonne is 27 jaar kosteres geweest in Bilthoven, eerst in de Noorderkerk en na de fusie in de Centrumkerk. Sprekers waren Klaas Kuiken, ds. Rene van den Beld, Coen Helsdingen en Ella Prins. Han Siemons zorgde voor de muzikale omlijsting. Na afloop was er een druk bezochte receptie. Het ga je goed, Yvonne!