Tot onze vreugde heeft Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink het beroep van de Centrumkerk aangenomen. We zijn blij en dankbaar dat de roep uit Bilthoven door haar is gehoord en zien uit naar een goede en vruchtbare samenwerking in de gemeente. Wij wensen haar en haar gezin Gods zegen toe bij het afscheid van haar huidige gemeente en bij de voorbereiding op haar komst naar de Bilthoven.
Tevens alle lof voor de beroepingscommissie die op een uitstekende manier deze taak heeft vervuld.
De intrede- en bevestigingsdienst zal op zondag 29 september plaatsvinden.
Joost Kieviet, voorzitter wijkkerkenraad Centrumkerk