Het werk van de beroepingscommissie loopt volgens plan. De procedure vraagt veel tijd, maar dat is nodig vanwege de zorgvuldigheid. Van eind februari tot begin april zijn een aantal geselecteerde kandidaten “gehoord”. Er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met de kandidaten naar aanleiding van de kerkdiensten. In mei zal de beroepingscommissie hopelijk een advies over een geselecteerde kandidaat aan de kerkenraad kunnen uitbrengen.