Solidariteitskas 2021

Hierbij graag uw aandacht voor de actie Solidariteitskas 2021 Het motto of zo u wilt de overdenking voor de actie Solidariteitskas is: “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) Zo...
Actie vakantietasjes ZWO

Actie vakantietasjes ZWO

We zijn blij dat we weer iets kunnen doen als ZWO; de actie vakantietasjes die u al van ons kent van vorig jaar (en het jaar daarvoor). Des te meer belangrijk nu het nog onzeker is hoe de vakantie eruit gaat zien en er nog zoveel meer onzekerheden zijn. Juist nu...
Vanuit het ZWO

Vanuit het ZWO

Een terugblik met veel dank en “Goed nieuws”. Veel dank gaat er uit naar u, gemeenteleden voor steun in allerlei vorm voor de aktie vakantietasjes. We ontvingen veel speelgoed maar ook geld waar wij weer wat aanvullingen van konden kopen zodat elk tasje een...
Vakantie

Vakantie

Van 22-10-2021 tot 30-10-2021 is Coen Helsdingen met vakantie. Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet bemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. Binnenkomende mails zullen vanaf 01-11-2021 weer in behandeling worden genomen. Bij dringende zaken kunt u...