Vanuit het ZWO

Vanuit het ZWO

Een terugblik met veel dank en “Goed nieuws”. Veel dank gaat er uit naar u, gemeenteleden voor steun in allerlei vorm voor de aktie vakantietasjes. We ontvingen veel speelgoed maar ook geld waar wij weer wat aanvullingen van konden kopen zodat elk tasje een...
Vakantie

Vakantie

Van 1 tot 8 mei is de medewerker van het Kerkelijk Bureau met vakantie. Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode onbemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759...
Rekeningnummers

Rekeningnummers

Het bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen is NL 26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”. Het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente is NL 55 RABO 0373 7163 97. Als u zelf via een (periodieke)...
Kerkelijk Bureau gesloten

Kerkelijk Bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten in verband met het coronavirus. Wilt u waar mogelijk het mailadres van het Kerkelijk Bureau gebruiken: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of voor spoedberichten pknbilthoven@gmail.com. Alleen bij dringende zaken, bijv. het melden...