Hierbij graag uw aandacht voor de actie Solidariteitskas 2021
Het motto of zo u wilt de overdenking voor de actie Solidariteitskas is:
“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)
Zo ondersteunen Gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Begin 3e week van juni zult u de envelop Solidariteitskas 2021 ontvangen.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

College van Kerkrentmeesters
Jan Homan – Voorzitter