Van 25-06-2021 tot 18-07-2021 is Coen Helsdingen met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759
– of bij geen gehoor – Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207

Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten op zondag 27 juni en 4, 11 en 18 juli kunt u een mailbericht
sturen naar onze scriba, mevr. L. Blömer – Snijder – lblomer@hotmail.com – of, bij geen andere mogelijkheid
van communicatie, met haar contact opnemen – tel. 06-33639193