Van 31-10-2020 tot 16-11-2020 is de medewerker van het Kerkelijk Bureau met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759
– of bij geen gehoor – Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207
Voor opgave van het bijwonen van de kerkdiensten op zondag 1, 8, en 15 november kunt u een mailbericht
sturen naar onze scriba, mevr. L. Blömer – Snijder – lblomer@hotmail.com – of, bij geen andere mogelijkheid
van communicatie, met haar contact opnemen – tel. 06-33639193.