Van 1 tot 8 mei is de medewerker van het Kerkelijk Bureau met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode onbemand zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze vervangende koster Wim Zaal – tel. 06-13396759
– of bij geen gehoor – Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – tel. 06-52504207